Faktura eksportowa – sprzedaż poza granice własnego kraju

Jak sama nazwa mówi, faktura eksportowa dotyczy formalności związanej z eksportem towarów i usług poza granice naszego kraju do krajów unijnych, ale nie tylko.

Podstawowym dokumentem, który potwierdza sprzedaż poza granice kraju i na podstawie, którego urząd celny zezwala na wywóz towaru jest właśnie faktura eksportowa (FVE). Czytaj dalej Faktura eksportowa – sprzedaż poza granice własnego kraju

Dowód wewnętrzny (DW) – dokumentowanie wydatków

Niektóre poniesione wydatki (koszty) mogą być udokumentowane nie tylko na fakturach, ale również na tak zwanych dowodach księgowych – dokumentują one zapisy w księdze.

Dowody wewnętrzne powinny zawierać datę i podpisy osób, które dokonały danych wydatków (wraz z nadanym nr dokumentu). Czytaj dalej Dowód wewnętrzny (DW) – dokumentowanie wydatków

Wydatki na naukę języków obcych a koszty podatkowe

Dla przykładu: Osoba, która chce skorzystać z kursu nauki wybranego języka obcego, ponieważ jest to niezbędne do jego zawodu lub uzyskania specjalizacji (np. jest w trakcie egzaminów, a warunkiem uzyskania specjalizacji jest zdanie testu w wybranym języku), może koszty poniesione z tego tytułu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Czytaj dalej Wydatki na naukę języków obcych a koszty podatkowe

Pełnomocnictwo w formie dokumentów elektronicznych

Dokumenty dotyczące pełnomocnictwa (ogólne, szczególne i do doręczeń) już niedługo będą przesyłane drogą elektroniczną. Już na początku nowego roku (z dniem 1 stycznia 2016 roku) wejdzie w życie rozporządzenie pozwalające na powyżej opisaną możliwość. Czytaj dalej Pełnomocnictwo w formie dokumentów elektronicznych

Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Faktury marża wystawiane są przez sprzedawcę, który odprowadza (płaci) podatek VAT tylko od wysokości marży, a nie od całej kwoty sprzedaży. Sprzedawca jest więc podatnikiem, którego podstawą opodatkowania jest po prostu marża – czyli, różnica między kwotą należną nabywcy, a ceną nabycia tychże towarów lub usług (pomniejszona o kwotę podatku). Czytaj dalej Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Czy przedsiębiorca dokonujący zakupu towarów od osoby fizycznej (która nie prowadzi działalności gospodarczej), za pośrednictwem na przykład platformy aukcyjnej, może zaliczyć powyższe wydatki w koszty uzyskania przychodów? Oczywiście wszelkie dokumenty potwierdzające powyższą transakcje (np. Czytaj dalej Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Nowa zasada prawna – elektroniczna komunikacja z organem podatkowym

W nowej Ordynacji podatkowej ma pojawić się przepis ujmujący zakres zagadnień związanych z komunikacją elektroniczną z organem podatkowym.

Aby dany projekt mógł sprawnie funkcjonować w życiu codziennym, musi zostać stworzona specjalna platforma podatkowa, umożliwiająca komunikację za pomocą środków elektronicznych. Czytaj dalej Nowa zasada prawna – elektroniczna komunikacja z organem podatkowym

Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Czy przedsiębiorca dokonujący zakupu towarów od osoby fizycznej (która nie prowadzi działalności gospodarczej), za pośrednictwem na przykład platformy aukcyjnej, może zaliczyć powyższe wydatki w koszty uzyskania przychodów? Oczywiście wszelkie dokumenty potwierdzające powyższą transakcje (np. Czytaj dalej Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Prawo do odszkodowania, odszkodowanie za śmierć, koszt podatkowy

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wielu świadczeń na rzecz pracowników, między innymi jest to obowiązek wypłaty odszkodowań pracownikom (którzy są u niego zatrudnieni) z tytułu wypadku w miejscu pracy. Bywają sytuacje, gdy odszkodowanie (o którym mowa powyżej) otrzymuje rodzina zmarłego pracownika. Czytaj dalej Prawo do odszkodowania, odszkodowanie za śmierć, koszt podatkowy

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Od nowego roku 2016 (z dniem 1 stycznia) zacznie obowiązywać nowy wzór rejestracyjny VAT-R od podatku od towarów i usług. Jednakże z obecnych wzorów można będzie jeszcze korzystać, do 30 czerwca 2016.

 

Jakie zmiany?

Zostaną przeredagowane miejsca składania zgłoszenia – miejsca zgłoszenia dla osób prawnych (i jednostek organizacyjnych) będą określane według adresu siedziby podatnika, natomiast w wypadku osób fizycznych określane będą według miejsca zamieszkania. Czytaj dalej Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R