Kiedy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-36L?

 

Podatnik ma czas na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym poprzez formularz PIT-36L do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

* Podatnik podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zamierzający opuścić terytorium Polski przed ustawowym terminem do złożenia zeznania, obowiązany jest złożyć zeznanie przed opuszczeniem terytorium Polski. Czytaj dalej Kiedy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-36L?

Kiedy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-36 i PIT-37?

 

 

Podatnik musi złożyć zeznanie PIT-36 lub PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

* Jeżeli podatnik, który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zamierza opuścić terytorium Polski przed ustawowym terminem do złożenia zeznania, zobowiązany jest złożyć zeznanie przed opuszczeniem terytorium Polski, chyba że rozliczy się wspólnie z dzieckiem lub małżonkiem albo wybierze opodatkowanie wg skali podatkowej w zakresie przychodów z art. Czytaj dalej Kiedy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-36 i PIT-37?

Czy polecenie zapłaty usprawnia rozliczenia między firmami?

 

Polecenie zapłaty w praktyce może znacząco usprawnić rozliczenie między firmami a dostawcami różnych usług.

Właściciele firm w ciągu tygodnia poświęcają dużo swojego czasu na czynności związane z obsługą administracyjną. Średnio pracują 4 godziny dłużej w tygodniu niżeli pracownicy etatowi. Czytaj dalej Czy polecenie zapłaty usprawnia rozliczenia między firmami?

Do kiedy trzeba zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

 

Do podstawowych obowiązków wszystkich przedsiębiorców, należy regularne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Przede wszystkim zobligowane do tego są firmy, które rozliczają się na zasadach ogólnych

Jakie są terminy opłacania zaliczki?

Zaliczki miesięczne – duzi przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych w zależności od spełniających warunków mogą opłacać zaliczki w formie miesięcznej lub kwartalnej. Czytaj dalej Do kiedy trzeba zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

Jak rozliczyć stratę podatkową?

 

Podatnicy (przedsiębiorcy) rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub podatku liniowego, obliczają podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w danym okresie. Podstawą opodatkowania jest więc różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Czytaj dalej Jak rozliczyć stratę podatkową?

Czy na fakturze korygującej musi pojawić się uzasadnienie przyczyny korekty?

 

Każda faktura korygująca musi obowiązkowo posiadać przyczynę poprawy faktury, a więc musi posiadać uzasadnienie. Dany przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wcześniej przyczyna korekty była niezbędna tylko na korekcie, której zapisy prowadziły do zmniejszenia VAT. Czytaj dalej Czy na fakturze korygującej musi pojawić się uzasadnienie przyczyny korekty?

Do kiedy trzeba złożyć CIT-8?

 

Podatnik lub płatnik musi złożyć zeznanie CIT-8 do końca 3 miesiąca następnego roku, czyli musi złożyć zeznanie w ciągu 3 miesięcy licząc termin od daty zakończenia roku podatkowego – art. 27 ust. 1 updop.

Zazwyczaj poszczególnym podatnikom rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w tym wypadku podatnicy  mają czas na złożenie zeznania do 31 marca. Czytaj dalej Do kiedy trzeba złożyć CIT-8?

Co to jest deklaracja VAT-26?

 

Dzięki deklaracji VAT-26 przedsiębiorcy mogą w Urzędzie Skarbowym zgłosić swoje pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, tak aby później mogli odliczyć podatek VAT w 100% od wydatków na jego zakup i eksploatację.

Warto jednak podkreślić, że prawo do odliczenia podatku VAT 100% mają tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy używają swojego samochodu tylko i wyłącznie do celów służbowych (na cele działalności gospodarczej) a nie do prywatnych celów. Czytaj dalej Co to jest deklaracja VAT-26?