Czy dokonywanie przeglądu kasy fiskalnej jest obowiązkowe?

 

Wszyscy przedsiębiorcy sprzedający swoje towary i/lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym są zobowiązani do korzystania z kasy fiskalnej w swojej działalności gospodarczej. Oznacza to, iż są zobowiązani do prowadzenia ewidencji swoich obrotów z kasy fiskalnej i muszą okresowo dokonywać jej przeglądu. Czytaj dalej Czy dokonywanie przeglądu kasy fiskalnej jest obowiązkowe?

Amortyzacja leasingowego środka trwałego

 

Przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, aby zakupić środek trwały niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże pojawia się tu często pytanie: czy można taki środek amortyzować i jak prowadzić taką ewidencję?

Na początek należy podkreślić, że istnieją dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Czytaj dalej Amortyzacja leasingowego środka trwałego

Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku PIT

 

Weszły w życie nowe przepisy resortu finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych uzyskanych dochodów odnoszących się do promocji zatrudnienia i insytytucji rynku pracy.

Zaniechanie, o którym mowa powyżej, ma mieć zastosowanie do końca bieżącego roku – 2016 i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Czytaj dalej Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku PIT

Sprzedaż samochodu firmowego – aktualizacja VAT-26

 

Sprzedaż samochodu osobowego, który służył do celów służbowych oznacza zaprzestanie wykorzystywania go w prowadzonej działalności. Chodzi oczywiście o pojazd, który przeznaczony był wyłącznie do działalności gospodarczej.

Gdy przedsiębiorca chce sprzedać samochód musi złożyć aktualizację VAT-26 do US (jeżeli pojazd został zgłaszany do US poprzez VAT-26 i było prowadzone do niego zestawienie kilometrowe). Czytaj dalej Sprzedaż samochodu firmowego – aktualizacja VAT-26

Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie

 

Wszelkie zwroty towarów czy też zmiany cen konkretnych produktów – spowodowane udzielonymi rabatami, mogą być dokumentowane poprzez fakturę korygującą. Jak wspomniano już we wcześniejszych artykułach – nie ma obowiązku podpisu faktur ani umieszczania na nich pieczątek. Czytaj dalej Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie

Zaokrąglanie kwot na fakturze VAT

 

Według rozporządzenia Ministra Finansów (§ 5 ust. 6 i 7) umieszczone kwoty na wystawianych fakturach powinno się zaokrąglać do pełnych groszy (aby ominąć wykazywanie kwot w ułamkach grosza). Oczywiście odnosi się to do wszelkich kwot wykazywanych w fakturze VAT – wartości netto, kwoty podatku, jak i wartości brutto. Czytaj dalej Zaokrąglanie kwot na fakturze VAT

Składki ZUS z działalności czy z umowy o pracę

 

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba zatrudniona na etacie z umową o prace, decyduje się jednocześnie na dodatkowe założenie własnej działalności. W tym wypadku pojawiają się pytania, czy należy opłacać wszystkie składki ZUS – z umowy, jak i z działalności?

 

Składki społeczne – własna działalność gospodarcza + etat

 

Dla przykładu:

Jeżeli osoba X prowadzi własną działalność, a dodatkowo podjęła się pracy na etacie o umowę o pracę i zarabia kwotę większą niż minimalna płaca 1 850 zł (w 2016 roku), a więc jej wynagrodzenie wynosi 1 900 zł –  nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne z firmy. Czytaj dalej Składki ZUS z działalności czy z umowy o pracę

Kiedy prowadzić ewidencję wyposażenia?

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.).

 

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie jest składnikiem majątku, który nie może zostać zaliczony do środków trwałych, ponieważ jego okres użytkowania jest krótszy niż rok i ma niską wartość początkową – niższą niż 3500 zł netto. Czytaj dalej Kiedy prowadzić ewidencję wyposażenia?

Licencja na oprogramowanie komputerowe a amortyzacja

 

Jeżeli przedsiębiorca kupuje oprogramowanie w celu użytkowania w firmie, na przykład oprogramowanie graficzne to innymi słowy kupuje licencję, która pozwala mu użytkować dane oprogramowanie w celach firmowych, ale na określonych warunkach. Według prawnego punktu widzenia, licencja zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), których należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych (ŚT) lub wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) – wszystko zależy od wartości danej licencji i okresu przydatności. Czytaj dalej Licencja na oprogramowanie komputerowe a amortyzacja

Oryginał i kopia na fakturach – czy jest potrzebne?

 

Aktualnie obowiązujące przepisy (art. 106g ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług) mówią o tym, iż przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia faktury w dwóch jednakowych egzemplarzach bez nazewnictwa “Oryginał” i “Kopia”. Jeden egzemplarz otrzymuje klient (nabywca produktu i/lub usługi), a drugi pozostaje u sprzedawcy (wystawiający dokument potwierdzający). Czytaj dalej Oryginał i kopia na fakturach – czy jest potrzebne?