Kiedy wystawić fakturę pro forma?

 

Faktura pro forma zazwyczaj ma zastosowanie jako propozycja (oferta) zawarcia zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Warto podkreslić, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, spełnia jedynie rolę informacyjną i nie stanowi dowodu zawarcia transakcji między stronami. Czytaj dalej Kiedy wystawić fakturę pro forma?

Korekta deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej

 

Aby skorygować deklarację dla podatku od towarów i usług, należy złożyć jej korektę. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że prawo do korekty danej deklaracji znajduje się w stanie zawieszenia na czas trwania kontroli podatkowej. Jednakże po skończeniu kontroli, prawo to przysługuje podatnikowi ponownie – przy czym, musi jak najszybciej złożyć ją i zapłacić zaległy podatek, ponieważ może być zobowiązany do podwyższonej stawki odsetek. Czytaj dalej Korekta deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej

Delegowanie pracowników – zmiany

 

Od 18 czerwca 2016 roku wejdzie w życie nowa ustawa odnosząca się do delegacji pracowników. Projekt został już przyjęty przez rząd.

 

W nowych regulacjach nastąpią przede wszystkim zmiany w ochronie pracowników delegowanych do pracy w innych krajach w ramach świadczenia usług – z i do Polski oraz kontroli przestrzegania nowych regulacji. Czytaj dalej Delegowanie pracowników – zmiany

Jak rozliczać koszty przy działalności zwolnionej i opodatkowanej?

 

Koszty, które przypisane są do działalności zwolnionej i opodatkowanej to koszty, które na podstawie dokumentów źródłowych można w całości przypisać odpowiednio tym działalnościom. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której to podatnik nie jest w stanie dokonać takiego podziału kosztów, ponieważ są to koszty wspólne – wtedy można zastosować Czytaj dalej Jak rozliczać koszty przy działalności zwolnionej i opodatkowanej?

Rejestracja znaków towarowych – niebawem nowe zasady

 

Już niedługo, a dokładnie w połowie kwietnia (16.04.2016 r.) wejdą w życie nowe zasady dotyczące systemu rejestracji znaków towarowych. Proces rejestracji, który obecnie trwa przeciętnie ok. 12 miesięcy, ma zostać znacznie skrócony. Po zmianie przepisów polski Urząd Patentowy zajmować się będzie jedynie badaniem tego, czy dane zgłoszenie spełnia bezwzględne przesłanki. Czytaj dalej Rejestracja znaków towarowych – niebawem nowe zasady

Jakie kroki podjąć przy zwolnieniu pracownika?

 

 

Umowę o pracę można wypowiedzieć poprzez spisanie odpowiedniego dokumentu i dostarczenie go drugiej stronie. Z pracy odchodzimy albo dobrowolnie, albo na skutek zwolnienia. Warto wiedzieć, jakie mamy wówczas uprawnienia i co możemy uzyskać od pracodawcy. Czytaj dalej Jakie kroki podjąć przy zwolnieniu pracownika?

Jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności?

 

W okresie kiedy działalność gospodarcza jest zawieszona, niektóre obowiązki również mogą być zawieszone, np. te związane z księgowością firmy. Jednakże nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi i ustalenia dochodu. Czytaj dalej Jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności?

Zasady korygowania przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 roku

 

 

Warto wiedzieć w jaki sposób dokonuje się korekty przychodu i kosztu ozyskanego przychodu. Wyjaśnienia dotyczące tych kwestii znajdują się poniżej:

  • Przychód:
    Jeżeli korekta przychodu nie jest błędem rachunkowym lub inną omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury – inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Czytaj dalej Zasady korygowania przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 roku

Do kiedy trzeba złożyć CIT-10Z?

 

Jest to wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłat, o których mowa w art. Czytaj dalej Do kiedy trzeba złożyć CIT-10Z?

Kiedy przekazanie próbek nie podlega VAT?

 

Firmy zazwyczaj przekazują swoim kontrahentom czy potencjalnym kontrahentom różnego rodzaju towary, takie jak: próbki, drobne prezenty, materiały reklamowe i inne). Jest to dobra reklama, ale również prawidłowe przytrzymywanie dobrych relacji (kontaktów) ze swoimi stałymi Klientami – ten zabieg wspomaga funkcjonowanie firmy, kreuje jej pozytywny wizerunek i wspomaga sprzedaż, ponieważ dobre relacje zazwyczaj skutkują dobrą (zwiększającą się) sprzedażą. Czytaj dalej Kiedy przekazanie próbek nie podlega VAT?