Co to jest podatek VAT naliczony?

 

Podatek VAT naliczony jest podatkiem związanym z zakupem produktu lub usługi. Jak wskazuje sama nazwa – jest on „naliczony”, ale przez tego, od kogo zakupiliśmy produkt czy usługę.

Dla przykładu:
Przedsiębiorca X prowadzi warsztat stolarski, w którym pracownicy wytwarzają oryginalne stoły i inne meble z drewna. Czytaj dalej Co to jest podatek VAT naliczony?

Jak sprawdzić kontrahenta? Porady dla przedsiębiorców

Gdy przedsiębiorstwo stoi przed ważnym podpisaniem kontraktu i chce zweryfikować swojego kontrahenta, musi bardzo dokładnie sprawdzić go nie tylko pod względem KRS. Dotychczas było to bardzo pracochłonne, ponieważ kontrahent musiał dostarczyć odpis KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, oraz zaświadczenia o rejestracji do VAT w urzędzie skarbowym. Czytaj dalej Jak sprawdzić kontrahenta? Porady dla przedsiębiorców

Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

 

Jeżeli dany przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą i zmienia swoje nazwisko (wychodzi za mąż), to oprócz wymiany dokumentów musi wykonać parę innych aktualizacji danych, w dokumentach związanych z prowadzeniem działalności.

Przede wszystkim wymaga się od niego zgłoszenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czytaj dalej Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

Składki ZUS za chorobowe pracownika

Przy wypłacaniu pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca jest zmuszony od wynagrodzenia wyliczyć składki ubezpieczeniowe, a następnie musi wskazać je w dokumentach rozliczeniowych.
W sytuacji, gdy pracownik nie był zdolny do pracy w danym miesiącu np. z powodu choroby, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe z tego tytułu. Czytaj dalej Składki ZUS za chorobowe pracownika

Nowa opłata reklamowa dla przedsiębiorców – decyzja gminy

Od roku 2016 gminy mogą wprowadzać na swoim terenie opłatę reklamową. Dzięki temu gmina może uporządkować krajobraz swojego miasta – co za tym idzie, wszystkich miast w całym kraju.

Większość polskich miast jest zbyt mocno przeładowana reklamami. Są one rozmieszczane bez ładu i składu. Czytaj dalej Nowa opłata reklamowa dla przedsiębiorców – decyzja gminy

Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC

 

Dla przykładu:

Przedsiębiorstwo w październiku 2014 roku zawarło umowę spółki z o.o i zapłaciło 0,5% PCC, ale dopiero w grudniu otrzymano odpowiedź, iż sąd odmówił zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców to przedsiębiorstwo może ubiegać się o zwrot uiszczonego PPC. Czytaj dalej Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC

Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

 

Wysyłka na terytorium kraju

Zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054) sprzedaż wysyłkowa na terenie kraju to:

„…dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. Czytaj dalej Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

Jak odliczyć VAT z duplikatu faktury?

 

Gdy wystawiona faktura ulegnie zniszczeniu bądź zaginie, wystawia się duplikat tejże faktury. Faktura zostaje wystawiona ponownie przez podatnika lub upoważnioną do tego osobę trzecią w niezmienionej formie – dane nie różnią się niczym od wersji pierwotnej.

Faktura zostaje wystawiona:
a) na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

Kto wystawia duplikat faktury?
Duplikat zazwyczaj wystawiany jest przez sprzedawcę, jeżeli nabywca zgłasza taką chęć. Czytaj dalej Jak odliczyć VAT z duplikatu faktury?

Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?

 

Podatnik, który stwierdzi, że popełnił błąd w swoim zeznaniu podatkowym lub zapomniał skorzystać z przysługujących mu ulg bądź nie wskazał organizacji pożytku publicznego (nie przekazał 1% podatku na wymieniony cel), może złożyć korektę.

Jak wynika z art. Czytaj dalej Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?