Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?

 
Podatnicy VAT mogą dokumentować przyznawane premie pieniężne tzw. rabaty, współpracującym firmom poprzez wystawienie zbiorczych korekt. Trzeba jedak nakreślić, że odbywa się to w sytuacji, gdy dany rabat był udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie odnośnie konkretnego nabywcy. Czytaj dalej Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?

Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?

 

Zazwyczaj podatnicy są świadomi tego, jakie stawki VAT-u powinni zastosować dla sprzedawanego towaru czy świadczonej przez siebie usługi. Jednakże nikt nie jest nie omylny, każdy może popełnić błąd. W szczególności przy transakcjach, które wykonywane są rzadko. Czytaj dalej Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?