Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną

Technologia daje firmom wiele możliwości ułatwienia sobie i swoim pracownikom codziennej pracy. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że w kwestii wysyłania e-faktur, należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami ich przesyłania i przechowywania. Tak aby w przyszłości nie ponosić konsekwencji z kontroli podatkowej lub skarbowej. Czytaj dalej Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną

Obniżka CIT dla małych podatników

 

Rząd przyjął we wtorek (21 czerwca 2016 roku) projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych PIT i CIT. Oznacza to, iż małe przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 roku będą mogły swobodnie korzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT – 15% zamiast 19%.

Stawka preferencyjna obejmie małych podatników, w przypadku których wartość przychodu ze sprzedaży (wliczając w to kwotę należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości kwoty 1,2 mln euro. Czytaj dalej Obniżka CIT dla małych podatników

Jak skorygować fakturę wystawioną przez pomyłkę?

 

W sytuacji, gdy zostaną wystawione dwie faktury do jednej transakcji bądź faktura zostanie wystawiona z błędami – inny kontrahent, niewłaściwy nabywca, zły kod pocztowy itp., należy oczywiście poprawić zaistniały błąd.

Czasami to osoba wystawiająca fakturę jest w stanie szybko zorientować się, że został popełniony jakiś błąd na fakturze (np. Czytaj dalej Jak skorygować fakturę wystawioną przez pomyłkę?

Nowy podatek od sprzedaży detalicznej

 

Już niebawem zacznie obowiązywać przyjęta ustawa o nowym podatku od sprzedaży detalicznej. Zapłacą go oczywiście handlowcy.

Jak wynika z projektu ustawy, przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód (netto, bez VAT) ze sprzedaży detalicznej (bez sprzedaży na rzecz przedsiębiorców). Czytaj dalej Nowy podatek od sprzedaży detalicznej

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

 

Ministerstwo Rozwoju zapowiada, iż chce wdrożyć nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.

Zmiany miały by nastąpić przede wszystkich w kwestii:

  1. Skrócenia czasu przechowywania dokumentacji – czas przechowywania ma zostać skrócony z obecnych 50 do 7/10 lat (licząc od dnia zakończenia stosunku pracy). Czytaj dalej Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Na czym polega odwrotne obciążenie VAT dostawy towarów?

 

Odwrotne obciążenie VAT polega na tym, iż cały obowiązek rozliczenia podatku należnego z danej transakcji staje się obowiązkiem nabywcy, a nie sprzedawcy. Tym samym oznacza to, że następuje tu przesunięcie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę. Czytaj dalej Na czym polega odwrotne obciążenie VAT dostawy towarów?

Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?

 

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy odnośnie wydłużenia terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni, jednakże ma nastąpić wydłużenie go aż do 30dni. 

Jak twierdzą projektodawcy, obecne przepisy dotyczące terminu na składanie przez pracowników powództw z obszaru prawa pracy, związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy albo odszkodowaniem i żądaniem nawiązania umowy o pracę, w nieuzasadniony sposób krzywdzą pracowników. Czytaj dalej Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?

Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Kierownik danej jednostki jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienia go właściwym organom, do tego powołanym – zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe musi być przez nich zatwierdzone i opatrzone odpowiednimi podpisami. Czytaj dalej Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Składanie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

W danym roku obrotowym, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie, które prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów, są zobowiązane do złożenia w KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Oświadczenie za 2015 rok powinno zostać złożone najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Czytaj dalej Składanie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

Jak uniknąć pomyłek w tworzeniu korekt

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, jak prawidłowo powinna wyglądać wystawiona faktura korygująca, to znaczy, co powinna zawierać tzw. korekta.

Fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, gdy wystawiona faktura nie odnosi się do zaistniałej transakcji. Najczęściej wystawia się korektę do faktury w przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego, zwrotu towaru lub zwykłej pomyłki przy generowaniu dokumentu pierwotnego. Czytaj dalej Jak uniknąć pomyłek w tworzeniu korekt