Korekta plików JPK

Pliki JPK wysyłane przez podatników do Urzędu Skarbowego muszą być prawidłowo oznaczone, tak aby uniknąć otrzymywania powiadomień o stwierdzonych błędach – od Urzędu Skarbowego. Należy przestrzegać dwóch ważnych kwestii, a wszystko będzie odbywać się szybko i sprawnie bez obowiązku przesyłania pliku ponownie.

Czytaj dalej Korekta plików JPK