Uproszczone sprawozdania finansowe dla małej i mikro jednostki

Sprawozdanie finansowe jest bardzo ważnym dokumentem sporządzanym przez daną jednostkę gospodarczą. Jest to raport podsumowujący sytuację finansową danego podmiotu w formie bilansu, RZiS oraz informacji dodatkowej. Kto może stosować jego uproszczoną wersję?

Czytaj dalej Uproszczone sprawozdania finansowe dla małej i mikro jednostki