Aktualizacja danych w CEIDG i VAT-R

Jeżeli podatnik zmienił miejsce zamieszkania (które jest miejscem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej), i nie rozlicza się już w tym samym Urzędzie Skarbowym – musi zgłosić aktualizację danych w zakresie podatku od towarów i usług w VAT-R i złożyć go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego i/oraz zgłosić aktualne dane do CEIDG. Aktualizacja danych musi nastąpić w terminie 7 dni, od daty kiedy nastąpiła dana zmiana zamieszkania (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT).

Jeżeli jednak zawarte w formularzu rejestracyjnym dane nie są objęte obowiązkiem aktualizacji (ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) to modyfikacje nie muszą być zgłaszane w VAT-R – są to dane, które nie podlegają weryfikacji identyfikacyjnej. Jednakże w powyższym przypadku adres zamieszkania należy do grupy danych, które objęte są obowiązkiem zgłoszenia, ponieważ są danymi identyfikującymi osobę fizyczną jako prowadzącą działalność gospodarczą (art 5 ust. 2 i 4 o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników)

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do CEIDG muszą zgłosić swój nowy adres zamieszkania za pośrednictwem platformy CEIDG – najlepiej dokonać tego elektronicznie (przesłanie online). Należy w formularzu CEIDG-1 złożyć wniosek o zmianę wpisu (wraz z potrzebnymi załącznikami). Tutaj również przedsiębiorcy mają 7dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana zamieszkania. Podkreślić tu należy, że CEIDG przesyła informację o zaktualizowanych danych do urzędu skarbowego.

Na koniec warto dodać, że jeżeli dany przedsiębiorca pomimo zmiany adresu zamieszkania dalej rozliczałby się w tym samym urzędzie skarbowymnie musiałby aktualizować zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Wystarczyłoby przesłanie wniosku online CEIDG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *