Amortyzacja jednorazowa – co to jest

Amortyzacja jednorazowa oznacza, iż przedsiębiorca nie musi dokonywać pełnych odpisów amortyzacyjnych (systematycznie), a wystarczy, że jednorazowo ujmie wydatek na zakup w kosztach w stawce 100%, co oznacza, że nie musi on martwić się o jakiekolwiek odpisy amortyzacyjne w przyszłych latach.

Na przykład:
Przy zakupie drukarki laserowej za 4 500 zł, przedsiębiorca wybiera metodę amortyzacji jednorazowej, co oznacza, że dokonuje odpisu amortyzującego w stawce 100% – zaliczy całą kwotę zakupu (4 500 zł) w koszty.

Kto może korzystać z amortyzacji jednorazowej?
Z powyższej amortyzacji mogą skorzystać tylko nowi przedsiębiorcy (przez okres roku od daty założenia firmy bez względu na jego obroty) lub mali podatnicy (wartość ich przychodu ze sprzedaży nie może być większa niż 1,2 mn euro w poprzednim roku) oraz ewentualnie w przypadku, gdy środki trwałe nie przekraczają kwoty 3 500 zł (dotyczy to wszystkich rodzajów ŚT). Aby skorzystać z danego przywileju, przedsiębiorca nie musi wystosowywać żadnych pism i wniosków do urzędu skarbowego, po prostu sam sprawdza czy dany przywilej mu przysługuje i czy może z niego skorzystać.

Co można zamortyzować jednorazowo?
Powyższą amortyzację można stosować so środków trwayłch z grupy 3-8 KŚT oprócz samochodów osobowych (nie można stosować jej do grupy 1 -2 KŚT). Można więc zastosować daną amortyzację do na przykład: narzędzy i przyrządów, środków transportu (ale nie osobowych) czy też maszyn i urządzeń.

Czy istnieje jakiś limit amortyzacji jednorazowej?
Owszem, istnieje.  Roczny limit wynosi równowartość 50 000 euro. 

Czy istnieją jakieś ograniczenia?
Tak, jak wspomniano powyżej – tylko wybrane osoby mogą skorzystać z powyższej amortyzacji, jednakże nawet oni mają nałożone ograniczenia, takie jak:

z amortyzacji nie skorzystają:
– Ci, którzy (w tym też małżonkowie) w danym roku kalendarzowym (roku rozpoczecia dzialalnosci) lub w ciagu ostatnich dwoch lat wstecz prowadzili wlasna dzialalnosc gospodarcza, samodzielnie lub jako wspolnicy spolki niemajacej osobowosci prawnej
– utworzyły się w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników lub zostali utworzeni w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
– zostali utworzeni przez osoby fizyczne, które wniosły do kapitału nowej działalności gospodarczej poprzednio prowadzone przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o łącznej wartości przekraczającej równowartość w złotych 10 000 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *