Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

 

Wysyłka na terytorium kraju

Zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054) sprzedaż wysyłkowa na terenie kraju to:

„…dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. Czytaj dalej Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

Jak odliczyć VAT z duplikatu faktury?

 

Gdy wystawiona faktura ulegnie zniszczeniu bądź zaginie, wystawia się duplikat tejże faktury. Faktura zostaje wystawiona ponownie przez podatnika lub upoważnioną do tego osobę trzecią w niezmienionej formie – dane nie różnią się niczym od wersji pierwotnej.

Faktura zostaje wystawiona:
a) na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

Kto wystawia duplikat faktury?
Duplikat zazwyczaj wystawiany jest przez sprzedawcę, jeżeli nabywca zgłasza taką chęć. Czytaj dalej Jak odliczyć VAT z duplikatu faktury?

Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?

 

Podatnik, który stwierdzi, że popełnił błąd w swoim zeznaniu podatkowym lub zapomniał skorzystać z przysługujących mu ulg bądź nie wskazał organizacji pożytku publicznego (nie przekazał 1% podatku na wymieniony cel), może złożyć korektę.

Jak wynika z art. Czytaj dalej Czy można złożyć korektę zeznania rocznego?

Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?

 
Podatnicy VAT mogą dokumentować przyznawane premie pieniężne tzw. rabaty, współpracującym firmom poprzez wystawienie zbiorczych korekt. Trzeba jedak nakreślić, że odbywa się to w sytuacji, gdy dany rabat był udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie odnośnie konkretnego nabywcy. Czytaj dalej Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?

Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?

 

Zazwyczaj podatnicy są świadomi tego, jakie stawki VAT-u powinni zastosować dla sprzedawanego towaru czy świadczonej przez siebie usługi. Jednakże nikt nie jest nie omylny, każdy może popełnić błąd. W szczególności przy transakcjach, które wykonywane są rzadko. Czytaj dalej Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?