Bez zmian na limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT

Zwolnienie z VAT dla podatników (na limit 150.000 zł) będzie obowiązywał aż do końca 2018 r.

Podatnicy, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej kwoty 10.000 euro (zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia).

W dniu 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej na wniosek Polski złożony do Komisji Europejskiej w dniu 23 grudnia 2014 r., wydała decyzję wykonawczą 2015/1173 (Dz. Urz. UE L nr 189/36) przedłużającą do dnia 31 grudnia 2018 r. stosowanie limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w wysokości 150.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *