e-Sprawozdania finansowe osób fizycznych w formacie xades

Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność i składają tym samym sprawozdania finansowe do szefa KAS. Informacje zawierają format pliku i informacje, gdzie ma być on wysłany – do kogo.

Czytaj dalej e-Sprawozdania finansowe osób fizycznych w formacie xades

Osoba fizyczna i osoba prawna – kim są?

W ujęciu prawnym rozróżnią się osoby fizyczne od osób prawnych. Nie każdy z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, że łączą je jednak także pewne podobieństwa, jak choćby wspólna przynależność do podmiotów prawa cywilnego.

Warto zatem rozważyć, jakie są główne wyznaczniki decydujące o przyporządkowaniu danej jednostki do grona osób fizycznych lub prawnych.

Czytaj dalej Osoba fizyczna i osoba prawna – kim są?

Kara umowna, jako koszt i przychód działalności

Współpraca między dwiema firmami rządzi się własnymi prawami i nie zawsze niestety układa się pomyślnie, czyli tak, jakby życzyły sobie tego obie strony. Jeśli warunki zawartej umowy nie zostały ostatecznie spełnione lub doszło do nienależytego, lub nieterminowego ich wykonania, strona poszkodowana w wyniku tego stanu rzeczy może domagać się zapłaty tzw. kary umownej, czyli specjalnego odszkodowania za niewywiązanie się z umowy.

Czytaj dalej Kara umowna, jako koszt i przychód działalności

Właściciel a współwłaściciel – czym się od siebie różnią i jakie mają obowiązki

Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej sprawia, że w świetle prawa oraz z perspektywy innych podmiotów gospodarczych jesteś właścicielem danej firmy.

Czytaj dalej Właściciel a współwłaściciel – czym się od siebie różnią i jakie mają obowiązki

Biegły rewident – kim jest i jakie ma zadania

W każdym przedsiębiorstwie jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania jest księgowość. Kwestie finansowe zwykle stanowią aspekt –  być albo nie być firmy na przepełnionym konkurencją rynku. Zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanego księgowego lub też powierzenie tych spraw kompetentnej firmie zewnętrznej wydaje się absolutną koniecznością.

Tutaj jednak pojawia się zasadnicze pytanie, kim właściwie jest biegły rewident? Jaką rolę odgrywa w przedsiębiorstwie?

Czytaj dalej Biegły rewident – kim jest i jakie ma zadania