W jaki sposób wysyłać wniosek PIT-WZ?

Wspominaliśmy już wcześniej, że wniosek PIT-WZ musi być złożony do 18 kwietnia w Urzędzie Skarbowym, a dokładniej mówiąc od 15 marca do 18 kwietnia podatnicy mają czas na złożenie danego wniosku.

Jednakże rodzi się pytanie dodatkowe: w jaki sposób (w jakiej formie) wysłać dany wniosek? i o musi się na nim znaleźć?

Czytaj dalej W jaki sposób wysyłać wniosek PIT-WZ?

Czy nota korygująca wymaga akceptacji?

Jak wiadomo ze wcześniejszych artykułów nota korygująca to dokument umożliwiający nabywcy poprawę drobnych błędów formalnych, takich jak: dane osobowe nabywcy, numer faktury, daty zapłaty itd. Oczywiście wystawiana jest przez nabywcę danego towaru/usługi. Wszystkie inne błędy poprawiane są fakturą korygującą wystawianą przez sprzedawcę.

Czy nota korygująca powinna być podpisywana przez wystawcę faktury, a więc sprzedawce?

Czytaj dalej Czy nota korygująca wymaga akceptacji?

Czy trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy przy zadaniowym trybie pracy?

Przedsiębiorca zatrudniający swoich pracowników w trybie zadaniowym, a więc ich czas pracy jest rozliczany w czasie zadań… czy tez musi prowadzić dla ich ewidencję czasu pracy?

Czytaj dalej Czy trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy przy zadaniowym trybie pracy?