Co to jest faktura w walucie obcej?

 

 

Wielokrotnie zdarza się że polscy przedsiębiorcy współpracują z kontrahentami zagranicznymi i w związku z tym faktury wystawiają w walucie obcej. Występują również sytuacje, że faktury w walucie obcej wystawiane są pomiędzy polskim przedsiębiorcami. Każdy przedsiębiorca chcąc wystawić fakturę w walucie obcej powinien zapoznać się z zasadami dotyczącymi jej przeliczania na złoty polski.

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. podatnik rozliczający się z zagranicznymi kontrahentami oraz krajowymi dostawcami w walucie obcej, również w sytuacji, gdy wystawia fakturę, w której kwota netto i brutto wyrażona jest w euro, dolarach czy innej obcej walucie ma obowiązek określić podatek VAT w złotych polskich. Zgodnie z tym w praktyce, wystawiając fakturę np. dla zagranicznego klienta w euro, podatek VAT określamy w złotych polskich.

Warto wiedzieć!
Obowiązujące przepisy nie zabraniają wystawiania faktur w walucie obcej dla transakcji krajowych.

Przeliczanie na złotówki
Szczegółowe informacje odnośnie kursu jaki stosuje się przy przeliczaniu walut przedstawione zostały w ustawie o podatku od towarów i usług. Podatnik wartość przestawioną w walucie obcej powinien przeliczać na złote zgodnie ze średnim kursem danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Można również skorzystać z ostatniego opublikowanego przez Europejski Bank Centralny kursu wymiany. Kwoty przedstawione na fakturze zaokrąglamy do pełnych, groszy. Przy końcówce 0,5 grosza i wyższej zaokrąglamy do 1 grosza, końcówkę poniżej 0,5 grosza pomijamy.

Istnieją również szczególne transakcje, gdzie przeliczenia dokonuje się w inny sposób. Zgodnie z Ustawą o podatkach od towarów i usług art.32a ust.3 i 4 zaliczamy do nich:

  • Import towarów – przeliczenia na PLN dokonujemy zgodnie z przepisami celnymi,
  • Usługa wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

W przypadku niektórych podatników wystawienie faktury następuje przed powstaniem obowiązku podatkowego. Dotyczy to np. firm oferujących usługi budowlane. W takich przypadkach zgodnie z ustawą o podatkach od towarów i usług art.31a ust. 2 przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Ważne!
W sytuacji gdy sprzedawca zastosuje nieprawidłowy kurs waluty, a następnie wystawi fakturę korygującą, jesteśmy zobligowani do dokonania korekty VAT naliczonego.

Przy pomocy internetowego programu do wystawiania faktur www.systim.pl możemy w łatwy i szybki sposób wystawić fakturę w walucie obcej.

Data wystawienia faktury w walucie obcej
Przepisy dotyczące daty wystawienia faktury w walucie obcej odnoszą się w taki sam sposób zarówno do przedsiębiorstw dokonujących transakcji krajowych oraz tych wystawiających faktury dla klientów zagranicznych. Zgodnie z tym fakturę należy wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Jak możemy dowiedzieć się z Ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może również skorzystać z opcji wystawienia faktury do 30 dni przed datą dostawy lub wykonania usługi. Termin dostarczenia faktury klientowi ustalany jest z nim indywidualnie. Najlepiej takie kwestie uzgodnić w czasie ustalania warunków współpracy.

Przy przeliczaniu przychodów na złotówki dla potrzeb VAT, korzystamy z art. 31a ust.2 ww. ustawy.

W przypadku wystawienia faktury po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi odpowiedni kurs walut określamy uwzględniając średni kurs NBP z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień otrzymania towaru przez nabywcę. Natomiast wystawiając fakturę przed datą dostawy lub wykonania usługi, kurs waluty ustalamy uwzględniając średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia farfury. Niektóre programy do wystawiania faktur (np. www.systim.pl) posiadają generator kursów z interesującego nas okresu.

Przykład 1
Przedsiębiorstwo „Kropelka” Sp. z.o.o. prowadzi działalność polegającą na produkcji proszków i płynów do prania. W dniu 24 lipca 2015r. „Kropelka” dostarczyła do sklepu „Wirek” produkty ze swojej oferty. Faktura wystawiona została w walucie euro w dniu 20 lipca 2015r. Zgodnie z ustawą o podatkach od towarów i usług art.31a ust.2 dla celów podatkowych kwotę będącą podstawą opodatkowania przeliczono na złotówki na podstawie kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury tj. 17 lipca 2015r.

Przykład 2
„Garsonka” Sp. z.o.o. zajmuje się produkcją odzieży damskiej (m.in. spodnie, garsonki). Największym odbiorcą produktów Spółki jest sieć sklepów odzieżowych „Ciuszek” Sp. z.o.o. Rozliczenia dokonują w walucie euro. W dniu 2 lipca 2015 r. „Garsonka” dostarczyła do jednego ze sklepów 20 garsonek i 10 par spodni. W tym dniu powstał obowiązek podatkowy. 6 lipca 2015 r. została wystawiona faktura dokumentująca te transakcję. „Garsonka” Sp. z.o.o. dla celów podatkowych kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania (wyrażona w euro) jest zobowiązana przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z dnia 1 lipca 2015r. Jest to ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego.

Przykład 3
Firma remontowo-budowlana w dniu 26czerwca 2015r. wykonała usługę w firmie „Struna” Sp. z.o.o. Polegała ona na remoncie jednego z biur. Faktura wystawiona została w euro już w dniu 23 czerwca 2015r. W tej sytuacji na podstawie ustawy o podatkach od towarów i usług art.31a ust.2 zastosowano kurs z dnia ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Dzień ten przypada 22 czerwca 2015r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *