Co zrobić, gdy dokumentacja i faktury uległy zniszczeniu?

Faktura jest niezbędną podstawą do odliczenia VAT. Co jednak zrobić w wypadku, gdy ulegnie ona zniszczeniu?

Co w przypadku, gdy dokumentacja podatkowa ulegnie całkowitemu (lub częściowemu) zniszczeniu lub zagubieniu?

Przepisy mówią, że możliwe jest wystawienie duplikatu faktury (artykuł 106l, ustawy o VAT). ‘’Podatnik’’ lub inna osoba (upoważniona przez niego) może ponownie wystawić fakturę na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi jakie posiada w swojej fakturze lub z danymi jakie są w jego posiadaniu, na fakturze. Tak samo jest w przypadku „nabywcy” (o którym mowa w art. 106d ust. 1), musi on wystawić ponownie fakturę na wniosek podatnika (z danymi z faktury) lub zgodnie z danymi zawartymi w fakturze posiadanej przez podatnika. I tak samo „podmiot” wystawia fakturę ponownie na wniosek podatnika lub dłużnika (zgodnie z danymi w fakturze) lub zgodnie z danymi faktury, jakie posiada podatnik lub dłużnik w swoim posiadaniu.

* Faktura ta musi posiadać adnotację, że jest duplikatem oryginalnej faktury – musi więc, zawierać nazwę „DUPLIKAT”.

Warto tutaj podkreślić, że organ podatkowy nie uznaje żadnych okoliczności łagodzących w przypadku, gdy zabraknie wiarygodnych danych podatkowych. Organ podatkowy podkreśla, że to w obowiązku podatnika leży fakt wszelkich starań odnoszących się do pilnowania dokumentów, jak i prawidłowego odtworzenia ich w wyjątkowych sytuacjach (np. spalenia czy zgubienia). To na podatniku spoczywa pełna odpowiedzialność.

Na końcu dodamy, iż pomocne mogą okazać się zestawienia transakcji, które zostały potwierdzone przez danych kontrahentów bądź kopie elektronicznych dokumentów i ewidencji, jak również wyciągi bankowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *