Czynny żal – omówienie

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej w ustalonym prawnie terminie do urzędu skarbowego. W przypadku nie zastosowania się do wymogów prawa podatkowego ustawodawca przewidział dotkliwe kary. Istnieje jednak możliwość uniknięcia kary w przypadku dopuszczenia się przestępstwa podatkowego lub wykroczenia skarbowego. Korzysta się w takiej sytuacji z instytucji czynnego żalu.

Jak wynika z art. 16 § 1 kodeksu karnego skarbowego, gdy sprawca czynu zabronionego zawiadomił organ podatkowy oraz ujawnił jego okoliczności nie polega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Istotne jest, aby zawiadomienie wpłynęło przed rozpoczęciem postępowania skarbowego dotyczącego popełnionego przez nas czynu. Ważne jest także, aby uregulować wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym oraz złożyć przedmioty podlegające obowiązkowi, którego to podatnik nie dopełnił.

Czynny żal można złożyć pisemnie oraz ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 16 § 5 kodeksu karnego skarbowego zawiadomienie o popełnieniu przez nas przestępstwa jest bezskuteczne, gdy:

  • Zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  • Zostało złożone po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej.

Bezskuteczne jest zawiadomienie złożone przez sprawcę, który:

  • Kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
  • Wykorzystuje uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonania ujawnionego czynu zabronionego;
  • Nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony;
  • Zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupę lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku.

Dzięki programowi www.systim.pl możesz w łatwy i szybki sposób m.in. wystawiać faktury i prowadzić KPiR swojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *