Data sprzedaży na fakturach – obowiązujące przepisy

 

Od 1 stycznia 2014 roku (wg art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT) każda wystawiona przez przedsiębiorcę faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów i/lub usług – jeżeli data została określona i jest różna od daty wystawienia faktury. Oznacza to, iż fakturę VAT trzeba opatrzyć “datą sprzedaży” – w tym wypadku będzie ona oznaczała datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów/usług. Do tego należy dodać, że należy w dacie sprzedaży podawać pełną formułę, a więc “rok/msc/dzień”, a nie jak było to dopuszczalne wcześniej poprzez podawanie formuły “msc/rok”.

Warto podkreślić iż, dzięki powyższym zmianom przepisom można wystawić fakturę przed dostawą konkretnego towaru lub przed wykonaniem usługi lub przed otrzymaniem zaliczki. Wcześniej nie było to możliwe. Jednakże faktury VAT nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (i nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego) lub przed otrzymaniem zaliczki.

Oczywiście można uniknąć komplikacji poprzez wystawienie faktury VAT (elektronicznej lub papierowej) bez podania daty sprzedaży wg art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku gdy na fakturze nie jest określona data dostawy, ponieważ nie jest ona zna w dniu wystawienia faktury.

 

Co z fakturami cyklicznymi?

Oczywiście w/w przepis odnosi się także do faktur cyklicznych, a nie tylko tych wystawianych do pojedynczych transakcji. W przypadku, gdy kontrahenci umawiają się na rozliczenia cykliczne to datę sprzedaży (a więc wykonania usługi) oznacza się jako ostatni dzień każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.

Przepis ten dotyczy takich usług ciągłych, jak na przykład usługi księgowe, telekomunikacyjne, marketingowe czy wynajem, i inne.

 

Co właściwie oznacza pojęcie ,,data sprzedaży”?

Za datę sprzedaży uznaje się “odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów”.

W związku z czym, ustawa o VAT (art 2 ust. 22), definiuje datę sprzedaży jako konkretny moment dokonania sprzedaży, a więc dostawy towarów lub świadczenia usług.

 

Podsumowując. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, należy wystawiać faktury z adnotacją o dacie wystawienia faktury oraz z datą sprzedaży (a więc datą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi). Oczywiście w polu daty sprzedaży należy podać pełną datę “rok/msc/dzień”. Tym samym oznacza to, iż podanie daty sprzedaży jest równoznaczne z podaniem daty dokonania (zakończenia) dostawy lub wykonania usługi i nie powinno być uważane jako błędne wystawienie faktury.

 

Warto jeszcze podkreślić, co jest datą sprzedaży:

  • data dokonania dostawy, lub
  • data wykonania usługi, lub
  • ostatni dzień okresu rozliczeniowego – dostaw lub usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *