Do kiedy trzeba złożyć PIT-8AR?

 

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek.

Wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego następuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Przesłanie rocznej deklaracji PIT-8AR, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. 

 

Dotyczy płatnika określonego w art. 41 ustawy PIT oraz spółdzielnie, o których mowa w art. 18 nowelizacji ustawy PIT z dnia 12.11.2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

art. 42 ust.1 i 1a ustawy PIT oraz art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *