Dokumenty online (publiczne) w 2019 roku

Od nowego roku czekają nas zmiany dotyczące dokumentów publicznych wystawianych i udostępnianych w formie online.

Trzy kategorie dokumentów publicznych
Zgodnie z nowymi przepisami zostaną wprowadzone 3 kategorie dokumentów publicznych. Mianowicie:
1. W pierwszej kategorii znajdą się dokumenty najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Jest to między innymi:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego,
 • niektóre dokumenty wydawane cudzoziemcom,
 • tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych,
 • Karta Polaka,
 • prawo jazdy,
 • legitymacje służbowe m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej.

2. W drugiej kategorii znajdą się kolejne dokumenty ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego. Są to m.in. dokumenty dotyczące:

 • broni,
 • międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych,
 • potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne,
 • świadectwa dojrzałości.

3. Trzecią kategorią objęte zostaną dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnych ulg.

Rejestr dokumentów publicznych – udostępniony

Dodatkowo wprowadzona ustawa spowoduje powstanie rejestru dokumentów publicznych prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dzięki temu każdy obywatel ma mieć dostęp online do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z ich opisem, a także opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności.

Za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego będzie groziła grzywna, ograniczenie wolności albo do dwóch lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *