E-fakturowanie – pomysł na oszczędność

 

Obecnie trwają prace resorotu nad przepisami, które wprowadzą wymóg elektronicznego fakturowania w administracji publicznej. Zmiany znajdują się w projekcie założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Szacuje się, że zmiany przyniosą wielomilionowe oszczędności i pozytywnie wpłyną na popularność e-faktur również w wymianie dokumentów między przedsiębiorcami. Ustawa ma wejść w życie dopiero z dniem 26 stycznia 2018 roku.

Wstępne założenia nowej ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, która ma dostosować polskie prawo do unijnych wymogów, przewiduje wprowadzenie w styczniu 2018 r. dla instytucji publicznych obowiązku odbioru od dostawców przesłanych w formie elektronicznej faktur. Dwa lata później wejdzie w życie obowiązek wystawiania e-faktur przez wykonawców zamówień publicznych.

 

Co przyniosą powyższe zmiany?

Eksperci z Business Centre Club wskazali m.in. na kwestię dużych oszczędności dla budżetu państwa, które mogą wynieść wiele milionów złotych. Potwierdzają to dane z innych krajów. Dania oszczędza w efekcie analogicznych zmian ok. 30 mln euro rocznie, a Szwecja w ciągu 5 lat zaoszczędziła ok. 365 mln euro.

„We wszystkich krajach, w których wprowadzono e-faktury w zamówieniach publicznych, dalszej popularyzacji tego sposobu dokumentacji sprzyjał fakt, że w końcu powstał jeden standard e-faktury w miejsce wielu istniejących obok siebie. Standaryzacja sposobu dokumentowania realizacji zamówień publicznych niemal za każdym razem była rozszerzana o procesy, w których po obu stronach byli przedsiębiorcy. Wprowadzenie niweluje też największe bariery wejścia w e-faktury, jakimi są bariera psychologiczna oraz bariera technologiczna, która jest dość powszechna zwłaszcza wśród księgowych” – opinia ekspertów BCC.

Przewidywanym efektem ma być również upowszechnienie e-fakturowania w kontaktach między samymi przedsiębiorstwami.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *