e-Sprawozdania finansowe osób fizycznych w formacie xades

Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność i składają tym samym sprawozdania finansowe do szefa KAS. Informacje zawierają format pliku i informacje, gdzie ma być on wysłany – do kogo.

W związku z powyższym sprawozdania finansowe osób fizycznych, składane do Szefa KAS, sporządzone w formacie XML po podpisaniu podpisem kwalifikowanym, dla których:

  1. otrzymujemy jeden plik *.XML.xades sprawozdania zawierający w sobie sprawozdanie oraz podpisy;
  2. otrzymujemy plik *.XML sprawozdania oraz co najmniej jeden plik *.XML.xades zawierający podpis,

przekazuje się do Szefa KAS za pośrednictwem skrytki ePUAP Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Przesyłając za pośrednictwem ePUAP sprawozdanie finansowe, wraz z plikami zawierającymi podpisy (w przypadku wskazanym w pkt. 2), należy przekazać je jako załączniki do pisma ogólnego ePUAP.

 

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja e-Sprawozdania Finansów umożliwia  podpisanie i przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego podpisanego podpisem kwalifikowanym polskim albo zagranicznym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML, zgodnego ze schematem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML).
Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekazują sprawozdania finansowe WYŁĄCZNIE do KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/ (link otwiera nowe okno w innym serwisie)). Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie mają obowiązku przesyłania tych sprawozdań finansowych do Szefa KAS ani do naczelnika urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *