Etat czy własna działalność gospodarcza?

 

Podstawową różnica między działalnością gospodarczą a etatem jest wysokość składek ZUS. Przy umowie o pracę składki wyliczanie są procentowo od wynagrodzenia, natomiast w przypadku własnej działalności gospodarczej – składki ZUS są stale i niezależne od wielkości uzyskanego przychodu.

Warto podkreślić, że osoby zakładające działalność gospodarcza po raz pierwszy mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS, a wiec mogą płacić obniżone stawki, tak wiec płacą mniej na ubezpieczenie społeczne. Oczywiście korzystanie z tego przywileju ma limit czasowy – do 24 miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność. Jednakże w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej czas dalej upływa, nie przerywa to wiec biegu ulgowego ZUS-u. Dodatkowo osoby korzystające z preferencyjnych stawek nie maja obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

 

Kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?
Oczywiście, aby skorzystać z jakiejkolwiek przywileju ulg, należy spełnić określone warunki. W tym wypadku są to dwa warunki:

 • W przeciągu 60 miesięcy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej.
 • Nie będziemy świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywaliśmy, w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeśli byliśmy zatrudnieni na postawie umowy zlecenia lub o dzieło i teraz będziemy świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, możemy skorzystać z ZUS-u preferencyjnego. Jeśli byliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i świadczymy usługi na rzecz byłego pracodawcy, ale zakres świadczonych przez nasz usług będzie inny, również ZUS preferencyjny nam przysługuje.

Podsumowując. Z obniżonych składek nie skorzystają, więc przedsiębiorcy, którzy po założeniu działalności będą wykonywali czynności na rzecz byłego pracodawcy, z którym łączył ich stosunek pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczy stosunek pracy w ciągu ostatnich dwóch lat od założenia działalności.

 

Dodatkowo należy pokreślić, że preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom współpracującym przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Pomimo tego, że składki osób współpracujących płacone są na podobnych zasadach, co osób prowadzących działalność, nie przysługują im preferencyjne stawki ZUS.

Również z preferencyjnych stawek ZUS nie mogą skorzystać: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.

 

Ile wynoszą składki ZUS dla nowych przedsiębiorców?
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tylko ubezpieczenie chorobowe ma dla przedsiębiorcy charakter dobrowolny.

Jeżeli przedsiębiorcy, mają prawo opłacać preferencyjne stawki ZUS mogą opłacać składki od zadeklarowanej indywidualnie kwoty, z zastrzeżeniem dolnego limitu. Ustalona podstawa opłacanych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Poniżej znajduje się tabela ze składkami ZUS dla nowych przedsiębiorców – obowiązujące w 2016 r.

465,28 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

451,68 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

 

Co z emeryturą na własnej działalności gospodarczej?
Wysokość opłacanej teraz składki emerytalnej będzie mieć w przyszłości wpływ na wysokości emerytury, dlatego warto zaoszczędzone pieniądze na składkach ZUS przeznaczyć np. na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) czyli tzw. III filar.

 

 

Co z wyborem formy podatku dochodowego?
Przy własnej działalności – można wybrać formę podatku dochodowego. Natomiast przy zatrudnieniu na umowę o praće – takiej możliwości nie ma. Przyszły przedsiębiorca ma możliwość zdecydowania się na jedną z form: podatek liniowy, podatek na zasadach ogólnych, ryczałt lub karta podatkowa.

Stając przed wyborem formy opodatkowania, należy sprawdzić, którą formę podatku przy danym profilu działalności można wybrać, ponieważ może się okazać, że jest ona wyłączona. Nalezy także zwrócić uwagę na wysokość prognozowanych przychodów czy kosztów. Porównując podatek liniowy z podatkiem na zasadach ogólnych weźmy pod uwagę wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem.

 

Jakie są zalety umowy o pracę a własnej działalności?

Własna działalność przynosi zazwyczaj większe korzyści finansowe niżeli z zatrudnienia u kogoś na umowę o pracę.

Poniżej znajdują się wymienione plusy umowy o pracę i własnej działalności gospodarczej.

 

Umowa o pracę          

 • płatny urlop + brak ryzyka utraty zleceń, spadku przychodów
 • nie prowadzimy księgowości, pracodawca
 • wpłaca ZUS i zaliczki na podatek za nas
 • stały czas pracy

 

 Własna działalność

 • niższe składki ZUS przez pierwsze 2lata + stała wysokość składek ZUS bez względu na przychody i ilość zleceń 
 • możliwość wpływania na wysokość podatku, kształtowania kosztów uzyskania przychodu 
 • wybór między różnymi formami opodatkowania
 • elastyczny czas pracy
 • sami wyznaczamy kierunki rozwoju naszej firmy
 • kontrola nad działalnością
 • prowadzenie działalności pod swoimi skrzydłami (nie jesteśmy pod kimś, nie jesteśmy zależni od kogoś wyżej)
 • większość produktów i/lub usług możemy zakupić na własną działalność (a nastepnie je odliczyć z podatku, VAT-u) itp.
 • mamy lepszy wybór w ofertach produktów i/lub usług przy zakupie na formę działalności (np. oferta abonamentu + telefon komórkowy itp.)
 • możemy łatwiej uzyskać kredyt (i to większy), ponieważ możemy przedstawić swoje przychody itd.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *