Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkową stosuje się w przypadku, rozliczenia otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Jesteśmy zobowiązani wystawić ją w terminie do 15 dni od dnia otrzymania zaliczki, ale nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności.

W sytuacji gdy zaliczka nie obejmuje całości zapłaty, to po uregulowaniu całości należności, rozliczenia możemy dokonać na dwa sposoby:

 1. Pierwsza to wystawienie ostatniej faktury zaliczkowej,
 2. Druga to wystawienie „normalnej” faktury VAT, która będzie uwzględniała wszystkie wpłacone zaliczki.

Faktura jest bazowym dokumentem poświadczającym, że transakcja opodatkowana podatkiem od towarów i usług miała miejsce. Posiadając fakturę mamy możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego. Jak wynika z art.19a ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług gdy przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zaliczamy do nich: zaliczkę, przedpłatę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. Gdy nasz klient prowadzi działalność gospodarczą, otrzymaną zaliczkę jesteśmy zobligowani udokumentować fakturą zaliczkową. W łatwy sposób możemy ją wystawić przy pomocy programu do wystawiania faktur www.systim.pl.

Według art. 106f wspomnianej wcześniej ustawy faktura ta powinna zawierać:

 • otrzymaną kwotę zapłaty;
 • kwotę podatku
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku,
 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • data otrzymania części lub całości należności.

Faktury zaliczkowej nie wystawiamy w przypadkach opisanych w ustawie o podatku od towarów i usług art. 19a ust. 5 pkt 4. Do sytuacji, w których nie ma potrzeby wystawienia faktury zaliczkowej należą:

 • świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu,
 • świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru oraz przechowywania mienia,
 • świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Fakturę zaliczkową możesz wystawić przy pomocy programu do wystawiania faktur www.systim.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *