Formularze interaktywne – PIT

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – PIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p. Opis formularza Wzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1(12)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


IFT-1(13)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

IFT-1(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1(9)
INSTRUKCJA


IFT-1(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

IFT-1(9) IFT-1(8)
2 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1R(12)*
INSTRUKCJA


IFT-1R(13)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

IFT-1R(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(9)
INSTRUKCJA


IFT-1R(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

IFT-1R(9) IFT-1R(8)
3 Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(6)
INSTRUKCJA
IFT-3(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012


IFT-3(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012


IFT-3(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012

IFT-3(4)
4 Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(6)
INSTRUKCJA
IFT-3R(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012


IFT-3R(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012


IFT-3R(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012

IFT-3R(4)
5 Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT-R(18)
INSTRUKCJA
PIT-R(17)
INSTRUKCJA
PIT-R(15)
INSTRUKCJA


PIT-R(16)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-R(15) PIT-R(15)
6 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R(5)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


PIT-4R(6)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

PIT-4R(5)*
INSTRUKCJA
PIT-4R(3)
INSTRUKCJA


PIT-4R(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA

PIT-4R(3) PIT-4R(3)
7 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6(11)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


PIT-6(12)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

PIT-6(11)
INSTRUKCJA
PIT-6(9)
INSTRUKCJA


PIT-6(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-6(9) PIT-6(8)
8 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6L(11)
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA
PIT-6L(11)
INSTRUKCJA
PIT-6L(9)
INSTRUKCJA


PIT-6L(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-6L(9) PIT-6L(8)
9 Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR(5)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


PIT-8AR(6)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

PIT-8AR(4)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(2)
INSTRUKCJA


PIT-8AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-8AR(2) PIT-8AR(1)
10 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C(7)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


PIT-8C(8)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

PIT-8C(7)*
INSTRUKCJA
PIT-8C(5)
INSTRUKCJA


PIT-8C(6)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-8C(5) PIT-8C(5)
11 Informacja o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S(3)
12 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11(22)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA


PIT-11(23)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA

PIT-11(21)*
INSTRUKCJA
PIT-11(19)
INSTRUKCJA


PIT-11(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-11(19) PIT-11(19)
13 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy PIT-11K(21)
INSTRUKCJA
PIT-11K(19)
INSTRUKCJA


PIT-11K(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-11K(19) PIT-11K(19)
14 Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(6)
INSTRUKCJA


PIT-14(7)
dotyczy formularzy składanych od 07.12.2013
INSTRUKCJA

PIT-14(6) PIT-14(6)
15 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16 online * PIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)* PIT-16(9)*
16 Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16Z(13)*
INSTRUKCJA


PIT-16Z online *

PIT-16Z(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(10)* PIT-16Z(9)*
17 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A online * PIT-16A(9)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(6)* PIT-16A(6)*
18 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego PIT-19A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(6)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(5)* PIT-19A(5)*
19 Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-23(6)
INSTRUKCJA
PIT-23(6) PIT-23(5)
20 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok PIT-28(19)*
INSTRUKCJA
PIT-28(18)*
INSTRUKCJA
PIT-28(17)*
INSTRUKCJA
PIT-28(16)* PIT-28(16)*
21 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36(22)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(18)*
BROSZURA
PIT-36(17)*
BROSZURA
22 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36L(11)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(8)*
BROSZURA
PIT-36L(7)*
BROSZURA
23 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37(22)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(18)*
BROSZURA
PIT-37(17)*
BROSZURA
24 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-38(11)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(8)*
BROSZURA
PIT-38(7)*
BROSZURA
25 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39(7)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(6)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(5)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(4)*
BROSZURA
PIT-39(3)*
BROSZURA
26 Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika PIT-40(22)*
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
INSTRUKCJA
PIT-40(20)*
INSTRUKCJA
PIT-40(19)
INSTRUKCJA
PIT-40(17) PIT-40(17)
27 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-CFC(1)*
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
INSTRUKCJA