Jak rozliczyć kilometrówkę – obowiązujące stawki

 

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz do rozliczania tak zwanej kilometrówki (dla pracowników), o której mowa poniżej.

Kilometrówka jest stawką rozliczaną za 1 km przebiegu pojazdu. Daną stawkę używa się do obliczenia pracownikowi należności pieniężnych, które wynikają z używania jego prywatnego pojazdu do celów służbowych. Kilometrówkę używa się również do celów ustalenia limitu kosztów przedsiębiorcy, w przypadku, gdy używa on swój prywatny samochód w prowadzonej działalności (samochód nie jest majątkiem firmy).

 

Stawki kilometrówki

Stawki są od 2007 roku ciągle niezmienne, a więc wciąż aktualne. W związku z czym obowiązujące stawki, wyglądają następująco:

Mimo, iż stawki są ciągle stabilne i niezmienne, ten fakt nie pociesza przedsiębiorców, ponieważ ich koszty utrzymania samochodów wciąż rosną, a nie maleją – co oznacza, że paliwo ciągle rośnie, a podwyżki kilometrówki nie są respektowane.

 

Zwrot wydatków, rozliczanie

Wydatki, które ponoszone są przez podatnika (przedsiębiorcę) na samochód muszą być odpowiednio dokumentowane (rachunek, faktura) i na ich podstawie powinny być sporządzane miesięcznie zestawienia. Takie wydatki można wtedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Natomiast wydatki ponoszone przez pracowników, którzy używają swoje prywatne samochody na cele służbowe muszą być zwrócone (wypłacone) przez pracodawcę w formie kilometrówki. Nie ma potrzeby przekładania przez pracownika żadnych dokumentów potwierdzających poniesione przez niego wydatki, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego.

 

Przepisy prawne

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

– art. 16 – Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

– art. 23 – Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *