Jakie dane kontrahenta w dowodach wewnętrznych?

Najczęściej wystawianymi dokumentami są faktury – dokumenty zewnętrzne, jednakże zdarza się iż przedsiębiorcy zmuszeni są również do wystawiania dowodów wewnętrznych – w określonych sytuacjach.

W sytuacjach, gdy nie zachodzi potrzeba wystawiania faktury, można daną transakcję zaksięgować poprzez dokument – dowód wewnętrzny.

Elementy danych, jakie powinien zawierać dany dokument to przede wszystkim data wystawienia, podpis osoby, która dokonała wydatku oraz numer dokumentu. W przypadku wydatków osoba, która dokonuje zakupu powinna określić nazwę towarów oraz ilość, cenę jednostkową i wartość. W pozostałych przypadkach należy określić wysokość kosztu.

Jednakże należy podkreślić, że nie zachodzi potrzeba ujmowania danych kontrahenta na ww. dowodach wewnętrznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *