Jakie istnieją dokumenty magazynowe?

 

Dokumenty magazynowe są przeznaczone do zarządzania stanami magazynowymi towarów. Rejestrują wszelki obrót towarami – przyjęcie, wydanie, zmiana magazynu (przesunięcie międzymagazynowe), zwrot itp.

Obecnie podejście tradycyjne dokumentacji magazynowej w formie papierowej jest również wspierane wersją nowoczesną, a więc elektroniczną. Wiele firm używa programy magazynowe do wspierania swoich czynności, dzięki czemu ułatwia i przyśpiesza swoją pracę (w tym też kontrolę nad wszelkimi działaniami). Dużym ułatwieniem jest tu również czytnik kodów kreskowych, który także powiązany jest z programami magazynowymi i pozwala zapisywać i łączyć wiele informacji dotyczących towarów i materiałów.

W programach magazynowych można bez problemu definiować dowolną ilość magazynów, co zapewnia pełen podgląd stanów magazynowych i innych wykonywanych operacji we wszystkich magazynach. Również ułatwia to komunikację z Klientem – mamy podgląd do wszelkich stanów magazynowych danych produktów w każdym z magazynów, dzięki czemu możemy dany produkt przesunąć do magazynu innego zakładu.

 

Dla przykładu, poniżej przedstawiono jeden z programów magazynowych SYSTIM.PL wraz z pełną listą dostępnych dokumentów magazynowych (Rys. 1)

Rys. 1. Lista dokumentów magazynowych w programie Systim.pl

 

Powyższy program umożliwia wystawianie wszelkich rodzajów dokumentów magazynowych (Rys. 2), na przykład;

Rys. 2 Lista dokumentów magazynowych

Dla pełnego wyjaśnienia, poszczególne dokumenty oznaczają kolejno:

 1. Przyjęcie:
 • PZ – przyjęcie zewnętrzne – na magazyn – dokument ten potwierdza przyjęcie towaru (surowca, produktu, materiału) na magazyn. Wystawia się go na podstawie innego dokumentu, potwierdzającego dostawę (faktura zakupu lub WZ dostawcy)
 • MM – przesunięcie międzymagazynowe – pozwala na przesunięcie towaru z jednego magazynu do innego magazynu.
 • ZW – zwrot wewnętrzny – dokument rejestruje zwrotu materiału. Powodem zwrotu może być na przykład: uszkodzony materiał, zła jakość materiału, pobranie zbyt dużej ilości materiału itp.
 • PRW – protokół wprowadzenia – powoduje podobnie, jak przyjęcie na magazyn, wprowadzenie produktu do wybranego magazynu, natomiast dokument ten nie zawiera kontrahenta, gdyż jest to dokument wewnętrzny.
 1. Wydanie:
 • WZ – wydanie zewnętrzne – z magazynu – dokumentuje rozchód materiału przeznaczonego na sprzedaż lub do nieodpłatnego przekazania.
 • WW – wydanie wewnętrzne – dokument używany do wydania np. narzędzi z magazynu dla pracownika, które może później zwrócić do magazynu, jako zwrot wewnętrzny.
 • WP – wydanie na produkcje – oznacza wydanie potrzebnych produktów bądź materiałów na produkcję
 1. Inwentaryzacja
 • INW – inwentaryzacja – specjalny rodzaj dokumentu, który określa stan magazynowy na dany moment czasu.

 

Wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych:

    Pz – przychód zewnętrzny

    PzImp – przychód zewnętrzny – import

    Pw – przychód wewnętrzny

    Wz – wydanie z magazynu

    Rw – rozchód wewnętrzny

    MM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód

    MM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód

    Pr- – protokół różnic – umniejszenie przychodu

    Pr+ – protokół różnic – przychód

    KPz – przychód zewnętrzny Korekta

    KPzImp – przychód zewnętrzny – import Korekta

    KPw – przychód wewnętrzny Korekta

    KWz – wydanie z magazynu Korekta

    KRw – rozchód wewnętrzny Korekta

    KMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Korekta

    KMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Korekta

    ZPz – przychód zewnętrzny Zwrot

    ZPzImp – przychód zewnętrzny – import Zwrot

    ZPw – przychód wewnętrzny Zwrot

    ZWz – wydanie z magazynu Zwrot

    ZRw – rozchód wewnętrzny Zwrot

    ZMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Zwrot

    ZMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Zwrot

    ZKPz – przychód zewnętrzny Zwrot do korekty

    ZKPzImp – przychód zewnętrzny – import Zwrot do korekty

    ZKPw – przychód wewnętrzny Zwrot do korekty

    ZKWz – wydanie z magazynu Zwrot do korekty

    ZKRw – rozchód wewnętrzny Zwrot do korekty

    ZKMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Zwrot do korekty

    ZKMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Zwrot do korekty

    BO – bilans otwarcia na magazynie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *