Jakie są obowiązkowe adnotacje na fakturze?

Od niedawna na fakturze zmieniły się wymagania, co do tego, jakie adnotacje powinny się znaleźć na poszczególnych dokumentach, u wybranych podatników.

Niektórzy podatnicy ze zwględu na rodzaj statusu podatnika zmuszeni są do umieszczania pewnych oznaczeń lub adnotacji do wystawianych dokumentów.

Oprócz obowiązkowych elementów jakie muszą zawierać faktury (zapis o zamieszczanu obowiązkowych danych na fakturze znajduje się w art. 106e ustawy o VAT), muszą znaleźć się także oznaczenia typowe dla określonego rodzaju statusu podatnika. Oznaczenia powinny być dodane w formie adnotacji, i są to między innymi:

  • Dodatkowa informacja o podstawie prawnej – dodają ją tylko podatnicy zwolnieni z VAT. Na fakturze zw. z VAT, powinna znaleźć się podstawa prawna uprawniającą do zwolnienia. Takiej adnotacji nie muszą podawać zwolnieni ze względu na nieprzekraczanie limitu obrotu w wysokości 150 000 zł.
  • Oznaczenie „faktura VAT RR” – adnotacja powinna być dodana przez nabywców towarów od rolników ryczałtowych.
  • Adnotacja „odwrotne obciążenie” – odnosi się do dostaw towarów lub usług, gdzie obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie nabywcy, zapis ten stosuje się w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT.
  • Adnotacja „metoda kasowa” – skierowana do małych podatników, którzy wybrali metodę kasową i zadeklarowali swój wybór na druku VAT-R w urzędzie skarbowym.
  • Adnotacja „samofakturowanie” – dodawana jest na fakturze sprzedaży (lub otrzymanej dokumencie potwierdzającym otrzymanie zaliczki) przez nabywcę towarów lub usług w przypadku, gdy faktury wystawiane są w imieniu sprzedawcy.
  • Adnotacja “procedura marży dla biur podróży” – powinna być dodana przy sprzedaży, w której podstawą jest procedura VAT marży, np. przy świadczeniu usług turystyki (w tym wypadku podstawą opodatkowania jest marża).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *