Jakie występują różnice kursowe w KPiR

W przypadku transakcji dokonywanych w walutach normalne jest występowanie różnic kursowych. Spowodowane jest to różnicą między datą zapłaty, a datą ujęcia transakcji w podatkowej książce przychodów i rozchodów i związanymi z tym różnicami kursowymi.

Jedynie w przypadku zapłaty za towar w tym samym dniu co wystawienie faktury, nie występuje różnica kursowa. W innych przypadkach przedsiębiorcy dokonujący transakcji w walutach obcych są zobowiązani uwzględnić różnice kursowe w ewidencji księgowej. Obowiązek ten jest niezależny od wartości tej różnicy. Różnica kursowa może stanowić koszt uzyskania przychodu lub pozostały przychód.

Krótko mówiąc – kiedy przychód wykazany w KPiR jest różny niż kwota faktycznie otrzymana.

 

Dodatni i ujemny wynik różnicy kursowej

Dodatni wynik różnicy kursowej powstaje w przypadku, gdy otrzyma zapłata po przeliczeniu według kursu faktycznego zastosowana z tego dnia jest wyższa od kwoty ujętej w fakturze po przeliczeniu według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury.

Natomiast ujemny wynik różnicy kursowej występuje, gdy otrzymana zapłata po przeliczeniu według kursu faktycznego zastosowana z tego dnia jest niższa od kwoty ujętej w fakturze po przeliczeniu według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury.

Różnice kursowe ujmuje się w księdze przychodów i rozchodów stosując dowód wewnętrzny. W KPiR ujemne różnice wykazuje się w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”, natomiast dodatnie w kolumnie 8 „Pozostałe przychody”.

 

DODATNIE:

Przychody: krótko mówiąc – kiedy przychód wykazany w KPiR < kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki: zatem, kiedy wydatek wykazany w KPiR > kwota faktycznie wydana

 

UJEMNE:

Przychody: a więc, kiedy przychód wykazany w KPiR > kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki: czyli, kiedy wydatek wykazany w KPiR < kwota faktycznie wydana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *