Jednorazowa amortyzacja – limit w 2019 roku

Już wiemy jaki limit jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będzie obowiązywał w 2019 roku.

Komu przysługuje?

Podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy w roku podatkowym mają prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych – od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Wysokość odpisów – limit

Wysokość ww. odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wyznaczonego limitu równowartości 50 ooo euro – łączna wartość tych odpisów.

Przeliczenie kwoty 50 ooo euro na złotówki odbywa się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP. W zaokrągleniu do 1 000 zł. Taki kurs ustalany jest na samym początku października – w pierwszym dniu roboczym w roku poprzedzającym rok podatkowy w jakim będzie obowiązywać.

W związku z powyższym, w dniu 1 października 2018 roku wyniósł on 4, 2795 zł. Według tego kursu można obliczyć wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, które będą obowiązywać w 2019 roku:

50 000 euro (limit wysokości odpisów) x 4,2795 (kurs euro z dnia 1 października 2018 roku) = 214 000 zł

Zatem wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2019 rok wynosi 214 000 zł.  Ta równowartość nie może być przekroczona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *