Kiedy korzystać z kasy fiskalnej?

Na większość przedsiębiorstw nałożony jest obowiązek stosowania kasy fiskalnej, oczywiście zależy to od wysokości obrotów i zakresu działalności gospodarczej, jednakże istnieją też rodzaje działalności, dla których korzystanie z kasy fiskalnej jest zawsze obowiązkowe.

Którzy przedsiębiorcy muszą korzystać z kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy zakładający nową działalność gospodarczą muszą wpierw sprawdzać przepisy odnoszące się do obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ponieważ istnieje grupa takich rodzajów działalności, wobec których nie istnieją żadne ulgi. Między innymi są to przedsiębiorcy prowadzący działalność na:

1.świadczeniu usług przewozów pasażerskich samochodowych regularnych i nieregularnych;
2. świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
3. sprzedaży nagranych płyt CD, płyt DVD, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci, które zwierają dane lub oprogramowanie komputerowe (w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie);
4. sprzedaży sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego, fotograficznego;
5. sprzedaży części samochodowych;
6. sprzedaży wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.
7. sprzedaży gazu płynnego.

Warto zaznaczyć, że pełna lista z wykazem i zakresem działalności dla których kasa fiskalna jest obligatoryjna, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.07.2010 r. (w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Którzy przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku zakupy kasy fiskalnej?

Zwolnieni są na pewno przedsiębiorcy, którzy nie mieszczą się w żadnej z powyżej wymienionych grup, wtedy mogą oni skorzystać ze zwolnienia. Jednakże to nie jedyny obowiązujący wyjątek, ponieważ obecnie funkcjonują dwa rodzaje zwolnień, a mianowicie:

– zależne od wielkości obrotu,
– zależne od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej?

Ulga przysługuje przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Mogą oni odliczyć 90% ceny zakupu netto. Przy czym kwota zakupu kasy fiskalnej nie może przekroczyć 700zł. Muszą zostać spełnione także kryteria techniczne, które określone są z góry przez Ministra Finansów (certyfikat homologacji)

Do uzyskania ulgi, niezbędna jest faktura zakupu kasy fiskalnej, wystawiona na daną firmę przedsiębiorcy. Zapłata musi być pokryta w całości i potwierdzona na odpowiendim dokumencie.Jeżeli chodzi o rozliczenie zakupu kasy fiskalnej, musi być ono dokonane na druku VAT-7.

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą także skorzystać przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT. Przedsiębiorcom takim przysługuje zwrot poniesionych kosztów na zakupy kasy fiskalnych. Aby uzyskać taki zwrot (na rachunek) musi wpierw zostać złożony odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego, z załączoną oryginalną fakturą, która oczywiście potwierdza zakup kasy fiskalnej + dowód zapłaty całej należności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *