Kiedy nie można wystawić faktury zaliczkowej?

Istnieją sytuacje, w których nie można wystawiać faktur zaliczkowych. Jes to z góry zabronione przez obowiązujące przepisy prawa.

W związku z powyższym faktury zaliczkowej nie można wystawić przy dokumentowaniu zaliczek na poczet:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

  • świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług),

  • świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

  • świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,

  • świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Dlaczego?

Ponieważ otrzymanie ww. zaliczek nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Co za tym idzie… nie ma obowiązku dokumentowania zaistniałej operacji gospodarczej, ponieważ fizycznie jej nie ma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *