Kiedy prowadzić ewidencję wyposażenia?

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.).

 

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie jest składnikiem majątku, który nie może zostać zaliczony do środków trwałych, ponieważ jego okres użytkowania jest krótszy niż rok i ma niską wartość początkową – niższą niż 3500 zł netto. W ten czas zaliczany jest właśnie do wyposażenia, a nie jako środek trwały.

 

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Ewidencja wyposażenia natomiast obejmuje wartość początkową składnika majątku wyższą niż 1500 zł, ale nie większą niżeli 3500 zł. Ponieważ składniki majątku wyższe niżeli 3500 zł będą zaliczane jako środek trwały i będą musiały być prowadzone w ewidencji środków trwałych, które podlegają amortyzacji, a nie do ewidencji wyposażenia.

Oznacza to, iż składniki majątku z niższą wartością niż 1500zł są wyposażeniem, ale nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.

Wyjątek od tej reguły należy do tych składników majątku, które przekroczą 3500 zł, ale będą wykorzystywane krócej niż rok (w tym wypadku nie spełniają warunku środka trwałego), będą więc również ujęte w ewidencji wyposażenia.

 

ZAPISY EWIDENCJI

W ewidencji wyposażenia dokonuje się zapisów składnika majątku (danego wyposażenia) w dniu przekazania go do używania.

Tak więc, na przykład przedsiębiorca, który zakupił laptop w styczniu tego roku za kwotę 1700zł musi dokonać wpisu do ewidencji wyposażenia w lutym.

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE W EWIDENCJI WYPOSAŻENIA

W ewidencji wyposażenia muszą znaleźć się elementy, które są obowiązkowe – wskazane są w przepisach w rozporządzeniu. Są to takie dane, jak:

  • numer kolejny wpisu,
  • data nabycia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwa wyposażenia,
  • cena zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  • data likwidacji (w tym również data sprzedaży lub darowizny),
  • przyczyna likwidacji wyposażenia.

Warto jeszcze dodać, że przedsiębiorca nie prowadzący ewidencji wyposażenia podlega karze za jej nie prowadzenie, jednakże kara nie wypływa na brak możliwości zaliczenia wydatku nabycia do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca może więc spokojnie zaliczyć swoje wyposażenie (wydatek) jako koszt uzyskania przychodu.

 

Dla przykładu zobrazowania: ewidencja wyposażenia w programie SYSTIM.PL  (poniżej).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *