Kiedy składamy deklarację VAT UE?

Obowiązek składania deklaracji VAT UE spoczywa na podatnikach, którzy korzystają z importu usług od kontrahentów zagranicznych lub eksportu usług do kontrahentów zagranicznych.

Deklarację VAT UE składają podatnicy, u których w danym okresie wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WDT) lub dostawa towarów (WNT) oraz wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Deklaracja VAT UE składana jest za okresy miesięczne albo kwartalne do Urzędu Skarbowego. W zależności od tego jaką formę złożenia deklaracji wybierze dany podatnik, od tego zależeć będzie jaki termin składania dokumentu mu przysługuje.

W przypadku, gdy podatnik wybiera wersję tradycyjną, a więc papierową – do 15. dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Natomiast w przypadku wyboru wersji elektronicznej – do 25. dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *