Kiedy złożyć oświadczenie PIT-2 i PIT-2A?

 

 

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Natomiast oświadczenie PIT-2A przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać dochody.

Co to jest oświadczenie PIT-2?
PIT-2 jest to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Dotyczy podatnika uzyskującego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielni pracy – wypłatę z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Treść obowiązku:
Złożenie zakładowi pracy oświadczenia PIT-2 dla celów zmniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 3 i ust. 3a ustawy PIT

 
Co to jest oświadczenie PIT-2A?
PIT-2A to oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoba:

  • otrzymująca rentę lub emeryturę z zagranicy za pośrednictwem osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych,
  • otrzymująca stypendium od uczelni, placówki naukowej, pracodawcy oraz innych jednostek organizacyjnych,
  • tymczasowo aresztowana, skazana, otrzymująca należność za pracę wypłacaną przez areszt śledczy lub zakład karny,
  • otrzymująca świadczenie integracyjne wypłacane przez centrum integracji społecznej.

Treść obowiązku:
Złożenie płatnikowi oświadczenia PIT-2A dla celów zmniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 4 ustawy PIT

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *