Kiedy złożyć wniosek PIT-16, deklarację PIT-16A lub informację PIT-16Z?

 

Na początek warto wyjaśnić: czym jest wniosek PIT-16, deklaracja PIT-16A oraz informacja PIT-16Z. Poniżej znajdują się opisane w skrócie pojęcia:

  1. PIT-16 – Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
  2. PIT-16A – Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
  3. PIT-16Z – Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności.

 

Kiedy złożyć wniosek PIT-16?
Do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – przed jej rozpoczęciem.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dotyczy podatnika prowadzącego lub rozpoczynającego prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, który chce wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Kiedy złożyć deklarację PIT-16A?
Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Deklarację składa osoba fizyczna opodatkowana w formie karty podatkowej.

Złożenie deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Podstawa prawna: art.31 ust.4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Kiedy złożyć informację PIT-16Z?
W terminie 7 dni od powstania okoliczności powodujących zmiany w stosunku do stanu faktycznego podanego we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

Złożenie informacji dotyczy podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej, jeśli zmiany w stosunku do wniosku o zastosowanie karty powodują utratę warunków do opodatkowania w tej formie lub mają wpływ na wysokość podatku, a także w przypadku likwidacji prowadzonej działalności.

Złożenie informacji PIT-16Z o zmianach w stosunku do wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności.

Podstawa prawna: art. 36 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *