Kiedy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-36L?

 

Podatnik ma czas na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym poprzez formularz PIT-36L do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

* Podatnik podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zamierzający opuścić terytorium Polski przed ustawowym terminem do złożenia zeznania, obowiązany jest złożyć zeznanie przed opuszczeniem terytorium Polski.

 

Oczywiście zeznanie odnosi się do podmiotu, a więc podatnika, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT.

 

Podstawa prawna:

art. 45 ust. 1a pkt 2, ust. 4 pkt 3 i ust. 7 ustawy PIT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *