Kwota wolna od podatku

 

Pod koniec każdego roku podatkowego podatnicy muszą rozliczać się ze swoich uzyskanych przychodów poprzez obliczenie podstawy opodatkowania, a od niej jeszcze podatek należny skarbowi państwa. Jednakże nie zawsze podatnicy są zmuszeni do płacenia podatku od każdego zarobionego pieniądza. Gdy podatnik uzyskał w ciągu roku podatkowego dochód równy bądź mniejszy od obowiązującej w/w kwoty podatku – jest zwolniony z uiszczenia należnego podatku.

 

Co to właściwie jest ''kwota wolna od podatku''?

Kwota wolna od podatku to inaczej kwota dochodu, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Od 2009 kwota wolna od podatku wynosi 3091,00 zł.

 

Kwota ta oznacza maksymalny dochód jaki może osiągnąć osoba fizyczna w ciągu całego roku, a który nie będzie podlegał obowiązkowi zapłaty podatku PIT. Jednakże nie zwalnia go to z obowiązku złożenia PIT do urzędu skarbowego do końca kwietnia.

Podsumowując. Oznacza to, że jeżeli dany podatnik zarobił równo 3091 zł netto lub mniej to nie jest zmuszony do zapłaty podatku. W tym wypadku w jego kieszeni zostaje 556 zł.

 

Kto może korzystać?

Warto podkreślić, że w kwestii przedsiębiorców – nie każdy może korzystać z kwoty wolnej od podatku. Dlaczego? Ponieważ w/w kwota przysługuje tylko osobom, które korzystają z zasad ogólnych w skali podatkowej. Co oznacza, że podatek liniowy, ryczałt i karta podatkowa nie są brane pod uwagę.

Warto tu jeszcze podkreślić, że przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą pomniejszyć swój podatek o kwotę 556 zł. Zwykle pierwszą zaliczkę na podatek pomniejsza się właśnie o w/w kwotę (porównując do pozostałych). Wynika to z tego, iż kwota wolna wynosi 3091 zł i z niej brane jest 18%, co oznacza że wynosi to 556,02 zł. Jednakże warto tu jeszcze podkreślić, że pracodawca rozliczający pracownika na etacie odejmuje tę kwotę co miesiąc a nie jednorazowo.

 

Jak jest w innych krajach?

Polska ma najniższą wartość kwoty wolnej od podatku spośród wszystkich europejskich krajów, które stosują ten mechanizm.

W Polsce kwota wolna od podatku nie jest waloryzowana od 2008 roku. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii kwota ta wzrosła o ponad 3400 funtów (17 000zł). Na początku roku 2000 kwota wynosiła 2295 zł i odrobinę wrosła, jednakże obecnie od 5 lat stoi na tym samym poziomie.

W Polsce kwota wolna od podatku jest 5x mniejsza niż w Chorwacji, 15x mniejsza niż w Anglii i 21x mniejsza niż w Hiszpanii itd.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *