Obniżona i podwyższona stawka odsetek za zwłokę

 

Od 1 stycznia 2016 roku od zaległości podatkowych stosuje się obniżoną stawkę odsetek o połowę (połowa stawki podstawowej, która obecnie wynosi 4%). Jednakże trzeba przy tym spełnić kilka warunków. Mianowicie, należy złożyć korektę deklaracji samodzielnie (bez udziału organu podatkowego) w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, a do tego zapłata zaległości musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia tejże korekty.

 

Oznacza to, że organy podatkowe coraz bardziej zachęcają podatników do samodzielnej weryfikacji własnych błędów i ewentualnych samodzielnych poprawek, a więc złożenia korekty i zapłaty zaległości z przyuważonych błędów.

 

Jaka obniżona stawka będzie stosowana dla konkretnych przypadków?

Warto podkreślić, że stawka obniżona będzie stosowana do poszczególnych przypadków, a mianowicie:

2/4 stawki dla zaległości podatkowych, które powstały od 1 stycznia 2016 roku;

2/4 stawki dla zaległości podatkowych, które powstały przed 1 stycznia 2016 roku, ale z warunkiem złożenia korekty deklaracji od 1 stycznia – 30 czerwca 2016 roku oraz zapłaty zaległości w ciągu 7 dni od złożenia korekty;

3/4 stawki dla zaległości podatkowych, które powstały z dniem 1 stycznia 2016 roku, ale korekta została złożona po 30 czerwca 2016 roku.

 —

Od 1 stycznia 2015 roku została również wprowadzona wyższa stawka odsetek za zwłokę w zakresie podatku od towarów i usług w podatku akcyzowym oraz cłach – 150% stawki podstawowej, która obecnie wynosi 12%.

 

Kiedy będzie stosowana podwyższona stawka?

Podwyższona stawka będzie stosowana w przypadku, gdy:

– zostaną wykryte przez organ podatkowy zaniżenia zobowiązania w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż kwota wyższej niż kwota 9250 zł (5 x minimalne wynagrodzenie);

– przy braku deklaracji i zapłaty podatku.

Warto jednak podkreślić, że nawet w w/w przypadkach znajdzie swoje zastosowanie obniżona stawka, jeżeli samodzielnie zweryfikuje się prawidłowość złożonej przez siebie deklaracji i poprawi ją poprzez złożenie korekty i tym samym zapłatę zaległości.

Podsumowując. Krótko mówiąc osoba, która będzie samodzielnie dbała o swoje interesy również w kwestii opodatkowania i w razie popełnienia ewentualnych błędów również samodzielnie je skoryguje dostanie zasłużoną nagrodę w postaci możliwych do zastosowania stawek obniżonych za zwłokę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *