Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

W związku ze zbliżającym się tematem rozliczeń rocznych PIT warto wiedzieć gdzie opodatkować swoje dochody, które uzyskane zostały poza granicami kraju. W tym celu warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat obowiązku podatkowego z rodzaju ograniczonego i nieograniczonego.

** Więcej szczegółów na ten temat opodatkowania dochodów z pracy za granicą znajdziecie interpretacji z 3 grudnia 2015 r., nr ITPB1/4511-974/15/MR.

 

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Na wstępie warto podkreślić, że osoba fizyczna, która pracuje poza swoim miejscem zamieszkania lub za granicą, ale posiada zarejestrowane miejsce zamieszkania w Polsce – podlega bezwzględnemu obowiązkowi podatkowemu. Za osobę, która posiada swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP, uznaje się te osobę, która posiada w Polsce swoje centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym – wystarczy spełnienie jednego warunku z dwóch powyższych.

Podsumowując. Osoba, która spełnia pierwszy warunek (powyżej opisany), podlega w swoim kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów (przychodów).

 

Ograniczony obowiązek podatkowy

Natomiast osoby fizyczne, które nie mają na terytorium RP swojego miejsca zamieszkania, podlegają tylko obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągnęły na terytorium RP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *