Oryginał i kopia na fakturach – czy jest potrzebne?

 

Aktualnie obowiązujące przepisy (art. 106g ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług) mówią o tym, iż przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia faktury w dwóch jednakowych egzemplarzach bez nazewnictwa “Oryginał” i “Kopia”. Jeden egzemplarz otrzymuje klient (nabywca produktu i/lub usługi), a drugi pozostaje u sprzedawcy (wystawiający dokument potwierdzający).

Powyżej opisany obowiązek wystawienia jednakowych egzemplarzy oznacza, iż dokumenty oznaczone starą metodą nazewnictwa “Oryginał/Kopia” nie do końca będą wystawione wg przepisów, ponieważ wpisanie na jednym egzemplarzu “Oryginał”, a na drugim “Kopia” spowoduje iż dokumenty będą się różniły, co oznacza, iż nie będą one już jednakowo identyczne.

Warto tutaj podkreślić, iż przepisy nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku określania ich nazewnictwem “Oryginał/Kopia”, ale określają jaki minimalny zakres danych musi zawierać faktura. Dokładne dane, jakie musi zawierać faktura znajdują się w art. 106e ustawy o VAT.

Należy tutaj jednak podać jeden wyjątek od powyższej reguły. Jedynie faktury VAT RR wystawiane przez nabywcę produktów rolnych lub usług od rolnika ryczałtowego muszą zostać oznaczane słowami “Oryginał/Kopia”. Przepisy dokładnie mówią, że „podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia fakturę dokumentującą nabycie tych produktów w dwóch egzemplarzach. Oryginał takiej faktury powinien być przekazany rolnikowi ryczałtowemu”.

Dlaczego nastąpiły zmiany w przepisach?

Już na początku 2011 w/w obowiązek oznaczania dokumentów został zniesiony. Wszystko po to, aby usunąć nadmiar biurokracji.

Wcześniej przedsiębiorcy byli zmuszeni do przekazywania nabywcom faktur z oznaczeniem “Oryginał”, aby klient mógł odliczyć podatek VAT. Oczywiście odliczenie podatku VAT było możliwe tylko na podstawie oryginału faktury. W związku z czym sprzedawca musiał dokładnie sprawdzać, czy wysyła klientowi poprawną wersję. Kopia natomiast zostawała u sprzedawcy.

Tak więc zniesienie obowiązku umieszczania na fakturach adnotacji “Oryginał” i “Kopia” zdecydowanie ułatwia pracę przedsiębiorców, jak i również nabywcom. Pozostał obowiązek wystawiania dwóch egzemplarzy, ale nie ma już obowiązku odpowiedniego podpisywania dokumentów. Co nie znaczy, że klient nie może żądać wystawienia faktur z takimi adnotacjami. Niestety przedsiębiorca czasami będzie musiał się do tego dostosować, aby zadbać o swoich klientów.

Podsumowując. Faktura jest uznana za prawidłową, nawet jeżeli nie posiada nazewnictwa “Oryginał” i “Kopia”. Jednakże musi ona spełniać warunki, które są zapisane w przepisach prawa na temat danych, jakie musi obowiązkowo zawierać.

Warto jeszcze wspomnieć, że dokument zwany fakturą nie musi już posiadać słowa “faktura” czy “faktura VAT”, ale musi zawierać wszystkie obowiązkowe elementy faktury.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *