Od kiedy obowiązuje wysyłka elektronicznych deklaracji VAT?

Wysyłka deklaracji w formie elektronicznej obowiązuje już za okresy bieżącego roku, od stycznia 2017 roku. Co oznacza, że nie dotyczy okresów wcześniejszych z 2016 roku – grudzień.

Jakie deklaracje mają być wysyłane elektronicznie?

Czytaj dalej Od kiedy obowiązuje wysyłka elektronicznych deklaracji VAT?

W jaki sposób wysyłać wniosek PIT-WZ?

Wspominaliśmy już wcześniej, że wniosek PIT-WZ musi być złożony do 18 kwietnia w Urzędzie Skarbowym, a dokładniej mówiąc od 15 marca do 18 kwietnia podatnicy mają czas na złożenie danego wniosku.

Jednakże rodzi się pytanie dodatkowe: w jaki sposób (w jakiej formie) wysłać dany wniosek? i o musi się na nim znaleźć?

Czytaj dalej W jaki sposób wysyłać wniosek PIT-WZ?

Czy nota korygująca wymaga akceptacji?

Jak wiadomo ze wcześniejszych artykułów nota korygująca to dokument umożliwiający nabywcy poprawę drobnych błędów formalnych, takich jak: dane osobowe nabywcy, numer faktury, daty zapłaty itd. Oczywiście wystawiana jest przez nabywcę danego towaru/usługi. Wszystkie inne błędy poprawiane są fakturą korygującą wystawianą przez sprzedawcę.

Czy nota korygująca powinna być podpisywana przez wystawcę faktury, a więc sprzedawce?

Czytaj dalej Czy nota korygująca wymaga akceptacji?