Faktura zaliczkowa i końcowa – kiedy wystawiać?

Przy niektórych transakcjach handlowych, jeszcze przed dostawą całego towaru lub realizacją całej usługi, niektórzy przedsiębiorcy decydują się na pobranie zaliczki. Sytuacja taka zazwyczaj pociąga za sobą konieczność zrealizowania wymogu związanego z wystawieniem tzw. faktury zaliczkowej.

Czytaj dalej Faktura zaliczkowa i końcowa – kiedy wystawiać?

Co to jest ewidencja zakupu i sprzedaży VAT?

Na czynnych podatnikach VAT ciążą pewne określone obowiązki. Jednym z nich jest prowadzenie ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT, którą uważa się za najbardziej elementarną formę prowadzenia rejestrów firmowych, poza księgą przychodów i rozchodów lub ewidencją przychodów.

Czytaj dalej Co to jest ewidencja zakupu i sprzedaży VAT?

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło

Umowa z pracodawcą nie zawsze musi mieć charakter tzw. umowy o pracę, czy to na czas określony, czy też nieokreślony. Nierzadko bowiem zdarza się, że właściciel firmy preferuje tzw. umowy cywilnoprawne, których zawarcie wiąże się dla niego z mniej daleko idącymi konsekwencjami niż w przypadku umowy o pracę.

Czytaj dalej Umowa zlecenia czy umowa o dzieło

Konta analityczne i syntetyczne – różnice

W systemie ewidencji księgowej różnych firm na szczególną uwagę zasługują konta analityczne oraz konta syntetyczne. Pierwsze z nich często określa się mianem kont pomocniczych, drugie natomiast to konta główne. Jeśli wziąć pod uwagę konta syntetyczne, należy mieć świadomość, że swym zasięgiem obejmują one rozmaite konta wynikowe i bilansowe wchodzące w skład zakładowych planów kont.

Czytaj dalej Konta analityczne i syntetyczne – różnice

Kiedy wystawić rachunek do umowy zlecenia i co musi zawierać?

Umowa zlecenie to pewien specyficzny typ umowy cywilnoprawnej. W oparciu o nią zatrudnia się wiele osób, które na jej podstawie współpracują z pracodawcą nie w roli pracownika, ale zleceniobiorcy. Reguły funkcjonowania tego rodzaju umów zostały uregulowane w stosownych przepisach Kodeksu Cywilnego.

Czytaj dalej Kiedy wystawić rachunek do umowy zlecenia i co musi zawierać?

CIT-8 za 2018 rok składany wyłącznie elektronicznie

Zgodnie z nowym obowiązkiem od 1 stycznia 2019 roku każdy podatnik niezależnie od tego, dla jakiej liczby osób fizycznych pełnią funkcję płatnika muszą składać zeznania podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (CIT-8, CIT-8AB).

Czytaj dalej CIT-8 za 2018 rok składany wyłącznie elektronicznie