Jak wygląda odprawa pieniężna dla pracownika?

 

Do wypłat odpraw pieniężnych są zobowiązani pracodawcy, którzy dokonują w swojej firmie redukcji personelu. Nakazuje tego ustawa o zwolnieniach grupowych.

Odprawy o których mowa, przysługują pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Jest to dla pracownika rekompensata za utratę pracy i możliwość zaobkowania. Czytaj dalej Jak wygląda odprawa pieniężna dla pracownika?

W jaki sposób określać termin wypłaty wynagrodzenia?

 

Na wstępie warto podkreślić, że ciąży na pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 §1 KP).

Jak wynika z art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, niezwłocznie po obliczeniu jego pełnej wysokości. Czytaj dalej W jaki sposób określać termin wypłaty wynagrodzenia?

Czy e-fakturowanie jest bezpieczne?

 

Dokumenty elektroniczne to zbliżająca się przyszłość, z których będą korzystali praktycznie wszyscy. Oczywiście e-dokumenty, w tym właśnie e-faktury, podlegają specyficznym wymogom zabezpieczeń. W sytuacji, gdy mówimy jedynie o nieedytowalnych plikach będących „obrazami” klasycznych, papierowych faktur – zabezpieczenia sprowadzają się do standardowej procedury danego przedsiębiorstwa, które dba o przechowywane dane: programy antywirusowe, hasła, organizacja osób uprawnionych do wglądu w dokumenty, bezpieczeństwo sieci etc. Czytaj dalej Czy e-fakturowanie jest bezpieczne?

E-fakturowanie – pomysł na oszczędność

 

Obecnie trwają prace resorotu nad przepisami, które wprowadzą wymóg elektronicznego fakturowania w administracji publicznej. Zmiany znajdują się w projekcie założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Szacuje się, że zmiany przyniosą wielomilionowe oszczędności i pozytywnie wpłyną na popularność e-faktur również w wymianie dokumentów między przedsiębiorcami. Czytaj dalej E-fakturowanie – pomysł na oszczędność

Podpis elektroniczny – nowe regulacje

 

Zgodnie z nowymi regulacjami, prawo polskie zostanie dostosowane do rozwiązań unijnych. Rozwiązania te określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ws. identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS).

Nowe przepisy wejdą w życie w całej Unii Europejskiej już w tym roku, z początkiem lipca. Czytaj dalej Podpis elektroniczny – nowe regulacje

Kiedy wystawić fakturę pro forma?

 

Faktura pro forma zazwyczaj ma zastosowanie jako propozycja (oferta) zawarcia zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Warto podkreslić, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, spełnia jedynie rolę informacyjną i nie stanowi dowodu zawarcia transakcji między stronami. Czytaj dalej Kiedy wystawić fakturę pro forma?

Korekta deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej

 

Aby skorygować deklarację dla podatku od towarów i usług, należy złożyć jej korektę. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że prawo do korekty danej deklaracji znajduje się w stanie zawieszenia na czas trwania kontroli podatkowej. Jednakże po skończeniu kontroli, prawo to przysługuje podatnikowi ponownie – przy czym, musi jak najszybciej złożyć ją i zapłacić zaległy podatek, ponieważ może być zobowiązany do podwyższonej stawki odsetek. Czytaj dalej Korekta deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej

Delegowanie pracowników – zmiany

 

Od 18 czerwca 2016 roku wejdzie w życie nowa ustawa odnosząca się do delegacji pracowników. Projekt został już przyjęty przez rząd.

 

W nowych regulacjach nastąpią przede wszystkim zmiany w ochronie pracowników delegowanych do pracy w innych krajach w ramach świadczenia usług – z i do Polski oraz kontroli przestrzegania nowych regulacji. Czytaj dalej Delegowanie pracowników – zmiany

Jak rozliczać koszty przy działalności zwolnionej i opodatkowanej?

 

Koszty, które przypisane są do działalności zwolnionej i opodatkowanej to koszty, które na podstawie dokumentów źródłowych można w całości przypisać odpowiednio tym działalnościom. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której to podatnik nie jest w stanie dokonać takiego podziału kosztów, ponieważ są to koszty wspólne – wtedy można zastosować Czytaj dalej Jak rozliczać koszty przy działalności zwolnionej i opodatkowanej?

Rejestracja znaków towarowych – niebawem nowe zasady

 

Już niedługo, a dokładnie w połowie kwietnia (16.04.2016 r.) wejdą w życie nowe zasady dotyczące systemu rejestracji znaków towarowych. Proces rejestracji, który obecnie trwa przeciętnie ok. 12 miesięcy, ma zostać znacznie skrócony. Po zmianie przepisów polski Urząd Patentowy zajmować się będzie jedynie badaniem tego, czy dane zgłoszenie spełnia bezwzględne przesłanki. Czytaj dalej Rejestracja znaków towarowych – niebawem nowe zasady