Nowy limit w płatnościach gotówkowych

 

Ministerstwo Finansów informuje, że 8 marca 2016 roku został przyjęty projekt ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada głównie zmianę wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego. Czytaj dalej Nowy limit w płatnościach gotówkowych

Możliwość wysłania PIT-u przez Internet z centrum handlowego – nowość od Ministerstwa Finansów

 

W tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, co oznacza, że mamy trochę więcej czasu na złożenie deklaracji PIT – aż do 2 maja. Jednakże Ministerstwo Finansów zachęca podatników do rozliczenia się dużo wcześniej, a nawet już w zbliżający się weekend (11-13 marca 2016 r. Czytaj dalej Możliwość wysłania PIT-u przez Internet z centrum handlowego – nowość od Ministerstwa Finansów

Urodzenie dziecka – jaki urlop?

Matka, która po porodzie może skorzystać z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Czytaj dalej Urodzenie dziecka – jaki urlop?

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

 

Wynagrodzenie w czasie urlopu powinno wynosić tyle, ile standardowo pracownik otrzymuje pracując – a więc tyle ile otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

 

Jak ustala się wysokość wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia ustala się oczywiście na podstawie wysokości wynagrodzenia, ale również innych świadczeń, jednakże Czytaj dalej Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Tylko trzy rodzaje umów o pracę – luty 2016 roku

 

Z dniem 22 lutego 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy – nowe warunki zawierania umów czasowych o pracę, przy czym zrezygnowano jeszcze z dwóch rodzajów umów o pracę.

Po nowelizacji przepisów odnośnie umów o pracę, zlikwidowano możliwość zawierania umów na zastępstwo oraz na czas wykonywania określonej pracy. Czytaj dalej Tylko trzy rodzaje umów o pracę – luty 2016 roku

Nowe wzory formularzy PIT

 

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego, którzy składają formularze PIT-28/B, PIT/O oraz PIT/D już niedługo doczekają się zmian we wzorach w/w formularzy.

Wzory formularzy zostaną dostosowanie do zmian wprowadzonych ustawą o wsparciu innowacyjności.

 

Formularze jakie zostaną zmienione to:

  • informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B);
  • informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O);
  • informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D). Czytaj dalej Nowe wzory formularzy PIT

Kiedy i jak trzeba wyrazić czynny żal?

 

Na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność dopełnienia wszelkich obowiązków wobec fiskusa, jeżeli jednak z jakiś przyczyn przedsiębiorca nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków lub dokonał błędów rachunkowych czy podatkowych (dokonał przestępstwa lub wykroczenia skarbowego) jest zagrożony odpowiedzialnością karną. Czytaj dalej Kiedy i jak trzeba wyrazić czynny żal?