Zastrzeżenie nazwy firmy – dokładne informacje

 

Nazwa firmy jest bardzo ważną wartością firmy, ponieważ klienci dzięki nazwie kojarzą dane produkty i markę z jedną, konkretną jednostką. Dlatego tak ważne jest to, aby zastrzec nazwę firmy, tak aby właścicielem danej nazwy był tylko faktyczny właściciel i aby tylko on miał prawo użytkowania tego znaku towarowego. Czytaj dalej Zastrzeżenie nazwy firmy – dokładne informacje

Co z towarami zajętymi przez komornika?

 

Jeżeli dana firma nie reguluje swoich zobowiązań wobec kontrahentów, musi liczyć się z tym, iż kontrahent w końcu skieruje sprawę do sądu i sprawa przybierze zupełnie inny tor. Dodatkowo, gdy firma dalej nie spłaci swojego długu (pomimo wydanego tytułu egzekucyjnego) to wierzyciel ma prawo dochodzenia należności za pośrednictwem komornika. Czytaj dalej Co z towarami zajętymi przez komornika?

Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-11R?

 

Deklarację składać należy w przypadku złożenia oświadczenia o przeznaczeniu dochodów na określone cele (CIT-5) lub którzy osiągając inne przychody z tytułu udziału w zysku i deklarując ich przeznaczenie na określone cele (CIT-6AR) faktycznie nie przeznaczą ich na wcześniej zadeklarowane działania. Czytaj dalej Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-11R?

Jak obliczyć wynagrodzenie, zasiłek?

 

Pracodawca jest zobowiązania do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi, który chwilowo stał się niezdolny do pracy z powodu choroby.

Pracodawca jest zmuszony do wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek:

  • choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi należy się 80% lub więcej, gdy u pracodawcy obowiązuje wyższe wynagrodzenie za okres choroby,
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży w okresie przypadającym wskazanym w punkcie poprzednim, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  • poddania się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów przypadającym wskazanym w punkcie poprzednim, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  • zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru. Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie, zasiłek?

Nowy limit w płatnościach gotówkowych

 

Ministerstwo Finansów informuje, że 8 marca 2016 roku został przyjęty projekt ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada głównie zmianę wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego. Czytaj dalej Nowy limit w płatnościach gotówkowych

Możliwość wysłania PIT-u przez Internet z centrum handlowego – nowość od Ministerstwa Finansów

 

W tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, co oznacza, że mamy trochę więcej czasu na złożenie deklaracji PIT – aż do 2 maja. Jednakże Ministerstwo Finansów zachęca podatników do rozliczenia się dużo wcześniej, a nawet już w zbliżający się weekend (11-13 marca 2016 r. Czytaj dalej Możliwość wysłania PIT-u przez Internet z centrum handlowego – nowość od Ministerstwa Finansów

Urodzenie dziecka – jaki urlop?

Matka, która po porodzie może skorzystać z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Czytaj dalej Urodzenie dziecka – jaki urlop?

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

 

Wynagrodzenie w czasie urlopu powinno wynosić tyle, ile standardowo pracownik otrzymuje pracując – a więc tyle ile otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

 

Jak ustala się wysokość wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia ustala się oczywiście na podstawie wysokości wynagrodzenia, ale również innych świadczeń, jednakże Czytaj dalej Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Tylko trzy rodzaje umów o pracę – luty 2016 roku

 

Z dniem 22 lutego 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy – nowe warunki zawierania umów czasowych o pracę, przy czym zrezygnowano jeszcze z dwóch rodzajów umów o pracę.

Po nowelizacji przepisów odnośnie umów o pracę, zlikwidowano możliwość zawierania umów na zastępstwo oraz na czas wykonywania określonej pracy. Czytaj dalej Tylko trzy rodzaje umów o pracę – luty 2016 roku