Nowe rachunki bankowe – mandaty, grzywny

Z nowym rokiem 2016 wejdą w życie nowe zmiany dotyczące rachunków bankowych, na które wpłacane są grzywny z mandatów karnych.

Dokładniej mówiąc, zostały przydzielone nowe rachunki bankowe, na które będą wpływały należności z wydanych mandatów karnych. Czytaj dalej Nowe rachunki bankowe – mandaty, grzywny

Rejestr VAT – zakup i sprzedaż

Kto musi prowadzić rejestr VAT i po co?

Jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i/lub usługi opodatkowane VAT-em jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Na podstawie takiej ewidencji (rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub rocznego) następnie sporządza się deklaracje podatkową (VAT-7, VAT-7K). Czytaj dalej Rejestr VAT – zakup i sprzedaż

Nowe rachunki bankowe – Urzędy Skarbowe

Jak informuje, Ministerstwo Finansów – od 7 grudnia 2015 roku obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych w Urzędach Skarbowych, odnośnie należności pieniężnych PCC, SD i KP – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Czytaj dalej Nowe rachunki bankowe – Urzędy Skarbowe

Czynny żal – omówienie

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej w ustalonym prawnie terminie do urzędu skarbowego. W przypadku nie zastosowania się do wymogów prawa podatkowego ustawodawca przewidział dotkliwe kary. Istnieje jednak możliwość uniknięcia kary w przypadku dopuszczenia się przestępstwa podatkowego lub wykroczenia skarbowego. Czytaj dalej Czynny żal – omówienie

Ewidencja wyposażenia

Co zaliczyć do wyposażenia?

Wyposażenie to inaczej składniki majątku, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie są uznane (ani ewidencjonowane) jako środki trwałe. Dodatkowo ich wartość początkowa musi przekraczać kwotę 1 500zł, a ich okres użytkowania musi być krótszy niż rok. Czytaj dalej Ewidencja wyposażenia

W nowym roku – Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od stycznia nowego roku 2016 lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, określane skrótem e-ZLA. Warto jednak nadmienić, iż dotychczasowe zwolnienia papierowe o nazwie ZUS ZLA będa funkcjonowały, ale tylko do końca 2017 roku, ponieważ od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zwolnienia będą wystawiane tylko w formie elektronicznej. Czytaj dalej W nowym roku – Elektroniczne zwolnienia lekarskie