Sprzedaż samochodu firmowego – aktualizacja VAT-26

 

Sprzedaż samochodu osobowego, który służył do celów służbowych oznacza zaprzestanie wykorzystywania go w prowadzonej działalności. Chodzi oczywiście o pojazd, który przeznaczony był wyłącznie do działalności gospodarczej.

Gdy przedsiębiorca chce sprzedać samochód musi złożyć aktualizację VAT-26 do US (jeżeli pojazd został zgłaszany do US poprzez VAT-26 i było prowadzone do niego zestawienie kilometrowe). Czytaj dalej Sprzedaż samochodu firmowego – aktualizacja VAT-26

Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie

 

Wszelkie zwroty towarów czy też zmiany cen konkretnych produktów – spowodowane udzielonymi rabatami, mogą być dokumentowane poprzez fakturę korygującą. Jak wspomniano już we wcześniejszych artykułach – nie ma obowiązku podpisu faktur ani umieszczania na nich pieczątek. Czytaj dalej Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie

Zaokrąglanie kwot na fakturze VAT

 

Według rozporządzenia Ministra Finansów (§ 5 ust. 6 i 7) umieszczone kwoty na wystawianych fakturach powinno się zaokrąglać do pełnych groszy (aby ominąć wykazywanie kwot w ułamkach grosza). Oczywiście odnosi się to do wszelkich kwot wykazywanych w fakturze VAT – wartości netto, kwoty podatku, jak i wartości brutto. Czytaj dalej Zaokrąglanie kwot na fakturze VAT

Składki ZUS z działalności czy z umowy o pracę

 

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba zatrudniona na etacie z umową o prace, decyduje się jednocześnie na dodatkowe założenie własnej działalności. W tym wypadku pojawiają się pytania, czy należy opłacać wszystkie składki ZUS – z umowy, jak i z działalności?

 

Składki społeczne – własna działalność gospodarcza + etat

 

Dla przykładu:

Jeżeli osoba X prowadzi własną działalność, a dodatkowo podjęła się pracy na etacie o umowę o pracę i zarabia kwotę większą niż minimalna płaca 1 850 zł (w 2016 roku), a więc jej wynagrodzenie wynosi 1 900 zł –  nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne z firmy. Czytaj dalej Składki ZUS z działalności czy z umowy o pracę

Kiedy prowadzić ewidencję wyposażenia?

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.).

 

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie jest składnikiem majątku, który nie może zostać zaliczony do środków trwałych, ponieważ jego okres użytkowania jest krótszy niż rok i ma niską wartość początkową – niższą niż 3500 zł netto. Czytaj dalej Kiedy prowadzić ewidencję wyposażenia?

Licencja na oprogramowanie komputerowe a amortyzacja

 

Jeżeli przedsiębiorca kupuje oprogramowanie w celu użytkowania w firmie, na przykład oprogramowanie graficzne to innymi słowy kupuje licencję, która pozwala mu użytkować dane oprogramowanie w celach firmowych, ale na określonych warunkach. Według prawnego punktu widzenia, licencja zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), których należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych (ŚT) lub wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) – wszystko zależy od wartości danej licencji i okresu przydatności. Czytaj dalej Licencja na oprogramowanie komputerowe a amortyzacja

Oryginał i kopia na fakturach – czy jest potrzebne?

 

Aktualnie obowiązujące przepisy (art. 106g ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług) mówią o tym, iż przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia faktury w dwóch jednakowych egzemplarzach bez nazewnictwa “Oryginał” i “Kopia”. Jeden egzemplarz otrzymuje klient (nabywca produktu i/lub usługi), a drugi pozostaje u sprzedawcy (wystawiający dokument potwierdzający). Czytaj dalej Oryginał i kopia na fakturach – czy jest potrzebne?

Data sprzedaży na fakturach – obowiązujące przepisy

 

Od 1 stycznia 2014 roku (wg art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT) każda wystawiona przez przedsiębiorcę faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów i/lub usług – jeżeli data została określona i jest różna od daty wystawienia faktury. Czytaj dalej Data sprzedaży na fakturach – obowiązujące przepisy

„Faktura VAT” czy „Faktura” – wymogi nazewnictwa dokumentu

Najczęściej wystawiany dokument potwierdzający transakcje sprzedażowe (jak i zakupowe) nazywany fakturą obecnie nie musi posiadać w swoim tytule nazewnictwa „Faktura VAT”.

Od roku 2013 na dokumencie faktury żadna nazwa nie jest wymagana. Czytaj dalej „Faktura VAT” czy „Faktura” – wymogi nazewnictwa dokumentu

Podpis wystawcy i odbiorcy na fakturze – czy jest wymagany?

 

Już od wielu lat (dokładnie od 2004 roku) nie obowiązuje wymóg podpisów na dokumentach potwierdzających zawarcie transakcji między stronami.

Kiedyś wymagany był na dokumentach podpis odręczny wystawiającego fakturę wraz z pieczątką – obecnie, wymóg ten został zniesiony. Czytaj dalej Podpis wystawcy i odbiorcy na fakturze – czy jest wymagany?